Welkom bij het Dashboard Toerisme!

Op dit dashboard vindt u de laatste stand van de statistieken over toerisme in Nederland en toerisme van Nederlanders.

Dit dashboard is de opvolger van een gedeelte uit het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd. Om preciezer te zijn gaat het om deel 2 Statistieken, waar het CBS verantwoorlijk voor was en waarin het CBS ook bijdragen opnam van het NBTC en het Centre for Sustainability, Tourism and Transport van de Breda University of Applied Sciences. In het Trendrapport toerisme, recreatie en vrije tijd bundelde het CBS zijn kennis met die van kenniscentrum CELTH, NBTC en Gastvrij Nederland. Het Trendrapport vormde daarmee een waardevolle informatiebron voor onder andere ondernemers, beleidsmakers en studenten.

Met dit dashboard wil het CBS opnieuw een waardevolle informatiebron bieden voor iedereen die geïnteresseerd is in toerisme in Nederland en van Nederlanders. Het CBS doet dit in een digitale publicatie in de vorm van een dashboard. Voordeel van een dashboard is onder andere dat de publicatie geautomatiseerd bijgewerkt kan worden met de nieuwste cijfers. Zo heeft de gebruiker altijd de laatste stand van zaken ter beschikking. Ook kan de gebruiker gemakkelijk zelf de presentatie van de cijfers aanpassen en wanneer nodig gegevens downloaden of doorklikken naar de gebruikte bronpublicatie.

Overzicht

Internationale ontwikkelingen

Inkomend toerisme: Caribisch Nederland

Logiesaccommodaties: aanbod

Logiesaccommodaties: gebruik

Logiesaccommodaties: bezettingsgraad

Vakanties van Nederlanders

Economisch perspectief

Online platformen

Downloads


Trendrapport Toerisme, Recreatie en Vrije tijd 2021 - Deel 2

Download document

Begrippen


Persoon behorende tot de bevolking van een bepaald gebied. In de CBS-bevolkingsaantallen zijn uitsluitend personen begrepen die zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een Nederlandse gemeente. In principe wordt iedereen die voor onbepaalde tijd in Nederland woont, opgenomen in het bevolkingsregister van de woongemeente. Personen die tot de bevolking van Nederland behoren, maar voor wie geen vaste woonplaats valt aan te wijzen, zijn opgenomen in het bevolkingsregister van de gemeente 's-Gravenhage. In de bevolkingsregisters zijn niet opgenomen de in Nederland wonende personen waarvoor uitzonderingsregels gelden met betrekking tot opneming in de bevolkingsregisters (bijvoorbeeld diplomaten en NAVO militairen) en personen die niet legaal in Nederland verblijven.
De normale omgeving van een persoon is niet beperkt tot de directe omgeving van zijn of haar woning, maar strekt zich ook uit tot de plaats van werk of studie en andere locaties die een persoon regelmatig bezoekt.
De activiteiten van personen die reizen naar en verblijven op plaatsen buiten hun normale omgeving, voor niet langer dan een (aaneengesloten) jaar, om redenen van vrijetijdsbesteding, zaken en andere doeleinden die niet zijn verbonden met activiteiten die worden beloond vanuit de plaats die wordt bezocht.

Afkortingen


CBS - Centraal Bureau voor de Statistiek

CELTH - Centre of Expertise Leisure, Tourism and Hospitality

CSTT - Centre for Sustainability, Tourism and Transport van de Breda University of Applied Sciences

NBTC - Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

Wijzigingen


Inleiding

Het dashboard Toerisme wordt continu verbeterd en aangepast. Zo kunnen er nieuwe gegevens toegevoegd worden of een indicator vervangen door een andere indicator. Daarnaast kan het dashboard zelf ook bijgewerkt worden, zoals het toevoegen van nieuwe functionaliteiten of het verplaatsen van bestaande grafieken.

Wijzigingen

Lancering van de eerste versie van het Dashboard Toerisme.