Cookies

dashboards.cbs.nl maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Hieronder leest u waarom. En u ziet welke cookies dashboards.cbs.nl precies plaatst en met welk doel.

Op cookies zijn 2 wetten van toepassing:

  1. Algemene Verordening Gegevensbescherming
  2. Telecomwet

Algemene Verordening Gegevensbescherming

dashboards.cbs.nl gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de website te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te vergroten.

Hiertoe verzamelt dashboards.cbs.nl, net als elke website, IP-adressen van bezoekers. Deze worden opgeslagen in zogeheten logfiles. De logfiles blijven 90 dagen bewaard voor uitsluitend beveiligingsredenen en ze worden ook alleen daarvoor bekeken.

Het CBS heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door Google Analytics het laatste octet (cijfergroep) van elk IP-adres weg te laten gooien.

Hierna is er geen sprake van verwerking van persoonsgegevens meer, omdat wij geen persoonsgegevens in ons bezit hebben.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dat noodzakelijk is om aangifte te doen van strafbare feiten.

Telecomwet

In algemene zin is het zo dat websites bezoekers toestemming moeten vragen voor het plaatsen van cookies. De cookiewet maakt een uitzondering voor cookies die niet privacygevoelig zijn. Bijvoorbeeld voor cookies die noodzakelijk zijn voor het correct functioneren van de site.

Noodzakelijke cookies

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken

Cookies voor webstatistieken

Voor cookies die geen of weinig inbreuk op de privacy maken, is geen toestemming van de bezoeker nodig. Dit zijn vaak cookies die een website beter laten werken. In deze categorie vallen ook onze analytische cookies. Websites gebruiken analytische cookies om bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen zij beter inzicht in het functioneren van de website. Analytische cookies hebben nauwelijks gevolgen voor de privacy.

dashboards.cbs.nl gebruikt cookies voor onderzoek en webstatistieken om te begrijpen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt de site te verbeteren. Bijvoorbeeld door informatie aan te vullen of door het gebruikersgemak te verbeteren.

dashboards.cbs.nl heeft maatregelen getroffen om de herleidbaarheid van bezoekers aan onze website zo veel mogelijk te beperken. Dit doen we door onmiddellijk in het webstatistiekprogramma Google Analytics het laatste octet (cijfergroepen) van elk IP-adres weg te gooien. Om de privacy te waarborgen is de Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens [PDF] nauwlettend gevolgd.

De verzamelde gegevens gebruikt dashboards.cbs.nl niet voor een ander doel dan voor verbetering van de website.

Geen trackingcookies

Trackingcookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. dashboards.cbs.nl gebruikt geen trackingcookies. De website biedt daarom geen ondersteuning voor de DoNotTrack-instelling van browsers. dashboards.cbs.nl houdt zich aan de in Nederland geldende wetgeving.