Dashboard kernindicatoren integratie

Arbeid en inkomen

Op deze pagina zijn de ontwikkelingen te zien van indicatoren die te maken hebben met arbeid en inkomen. De grafiek is uitgesplitst naar de gekozen combinaties van migratieachtergrond en generatie. Daarnaast kan bij de indicator bijstand worden gefilterd op geslacht of leeftijd.

Let op: bij te veel keuzes wordt de grafiek moeilijk leesbaar.

Criminaliteit

Op deze pagina zijn de ontwikkelingen te zien van de indicator Geregistreerde verdachten. De grafiek is uitgesplitst naar de gekozen combinaties van migratieachtergrond en generatie.

Let op: bij te veel keuzes wordt de grafiek moeilijk leesbaar.

Gezondheid

Op deze pagina zijn de ontwikkelingen te zien van de indicator Ervaren gezondheid. De grafiek is uitgesplitst naar de gekozen migratieachtergrond. Daarnaast kan worden gefilterd op leeftijd.

Deze grafiek bevat de optie om de marges middels het 95%-betrouwbaarheidsinterval weer te geven.

Huwen

Op deze pagina zijn de ontwikkelingen te zien van de indicator Huwen. De grafiek is uitgesplitst naar de gekozen combinaties van migratieachtergrond en generatie.

Let op: bij te veel keuzes wordt de grafiek moeilijk leesbaar.

Onderwijs

Op deze pagina zijn de ontwikkelingen te zien van de indicatoren in de die te maken hebben met onderwijs. De grafiek is uitgesplitst naar de gekozen combinaties van migratieachtergrond en generatie.

Let op: bij te veel keuzes wordt de grafiek moeilijk leesbaar.

Meetlat sociaal kapitaal

Op deze pagina zijn de ontwikkelingen te zien van de indicator Meetlat sociaal kapitaal. De grafiek is uitgesplitst naar de gekozen combinaties van dimensie, migratieachtergrond en generatie.

Technische toelichting

Inleiding

Het CBS stelt jaarlijks op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid diverse kernindicatoren van het integratiebeleid samen.
De kernindicatoren hebben als doel de staat van de integratie in Nederland kernachtig weer te geven. In het dashboard is aandacht voor onderwerpen op het gebied van arbeidsmarkt, criminaliteit, gezondheid, huwen, inkomen, onderwijs en sociale samenhang. In de uitkomsten die betrekking hebben op arbeidsmarkt, criminaliteit, huwen en onderwijs is tevens een uitsplitsing gemaakt naar eerste en tweede generatie personen met een migratieachtergrond.

Met onderstaande knop is de indicator te kiezen waarover extra toelichting zal worden gegeven.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen