Barometer Culturele Diversiteit


Op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het CBS in het kader van de Barometer Culturele Diversiteit een dashboard gemaakt met cijfers over culturele diversiteit op de arbeidsmarkt. Dit geeft een beeld van de culturele diversiteit van de werkzame beroepsbevolking, werknemers, geregistreerde werkzoekenden en uitgestroomde gediplomeerde studenten in Nederland, onder meer uitgesplitst naar regio en bedrijfstak of beroepsgroep. Daarnaast kunnen organisaties (die via het CBS al een eigen Barometer hebben laten uitvoeren) dit dashboard gebruiken ter vergelijking. Hiervoor kunt u via de pagina Eigen gegevens uw eigen gegevens invullen.

Via de pagina's Contact en Privacy vindt u onze contactgegevens en meer informatie over privacy.

Vul eigen gegevens in

Op deze pagina kunt u de migratieachtergrondverdeling van uw organisatie als geheel invoeren. Vervolgens kunt u dit op de verschillende pagina's vergelijken. Het CBS slaat deze gegevens niet op en deze gegevens zijn niet zichtbaar voor anderen.
Banen van werknemers naar bedrijfstak en arbeidsmarktregio


Loading...
Loading...

Tabel: Banen van werknemers naar migratieachtergrond, bedrijfstak en arbeidsmarktregio

Werknemers naar beroep en provincie


Loading...
Loading...

Tabel: Werknemers naar migratieachtergrond, beroep en provincie

Werkzame beroepsbevolking


Loading...
Loading...

Banen van werknemers naar bedrijfstak en uurloon


Loading...

Tabel: Banen van werknemers naar migratieachtergrond, bedrijfstak en uurloon

Banen van werknemers naar bedrijfstak en bedrijfsgrootte


Loading...

Tabel: Banen van werknemers naar migratieachtergrond, bedrijfstak en bedrijfsgrootte

Gediplomeerde uitstromers in het mbo naar opleiding en arbeidsmarktregio


Loading...
Loading...

Tabel: Gediplomeerde uitstromers in het mbo naar migratieachtergrond, opleiding en arbeidsmarktregio


Gediplomeerde uitstromers in het ho naar onderwijssoort, studierichting en arbeidsmarktregioLoading...
Loading...

Tabel: Gediplomeerde uitstromers in het ho naar migratieachtergrond, onderwijssoort, studierichting en arbeidsmarktregio


Geregistreerde werkzoekenden UWV naar beroep, opleidingsniveau en arbeidsmarktregio


Loading...
Loading...

Tabel: Geregistreerde werkzoekenden UWV naar migratieachtergrond, beroep, opleidingsniveau, arbeidsmarktregio en periode

Releasekalender

Bronnen

Begrippen

Contact

Voor vragen of feedback over dit dashboard, kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar: barometer.culturele.diversiteit@cbs.nl.

Privacy

Het CBS verzamelt gegevens van natuurlijke personen, bedrijven en instellingen. Dit is wettelijk vastgelegd in de CBS-wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Identificerende persoonskenmerken worden na ontvangst direct gepseudonimiseerd. Hierdoor kan het onderzoek alleen worden uitgevoerd op gegevens met een pseudosleutel. Bij publicatie zorgt het CBS er bovendien voor dat natuurlijke personen of bedrijven niet herkenbaar of herleidbaar zijn.

Ook hanteert het CBS diverse maatregelen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het CBS levert geen herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen. Wel kunnen sommige (wetenschappelijke) instellingen onder strenge voorwaarden toegang krijgen tot gegevens met pseudosleutel op persoons- of bedrijfsniveau. Dit noemen we microdata.

Voor meer informatie, zie onze website.

Deze privacyregels van het CBS gelden ook wanneer een organisatie deelneemt aan de Barometer Culturele Diversiteit, met als extra bescherming dat de personeelsgegevens die een organisatie aanlevert uitsluitend voor desbetreffende Barometer gebruikt worden. Dit is ook opgenomen in de leveringsovereenkomst die een organisatie met het CBS afsluit, wanneer deze eigen personeelsgegevens aanlevert. Daarbij worden de resultaten - met instemming van de betreffende organisatie- openbaar gepubliceerd.