Dashboard cohortstudie asielHet Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft met aanvullend statistisch onderzoek voor de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Justitie en Veiligheid (JenV) in kaart gebracht hoe het de asielmigranten vergaat die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen. Dit is gedaan op terreinen als de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, onderwijs, zorg en wonen. In deze update vindt u gegevens tot en met juli 2022. Het CBS zal dit onderzoek in ieder geval tot en met 2026 jaarlijks actualiseren. Het dashboard is aangevuld met nieuwe baankenmerken (uurloon, deeltijdfactor en aantal verschillende banen). Daarnaast is het nu mogelijk om onderscheid te maken in alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv's) en zijn vluchtelingen uit Oekraïne toegevoegd als nieuwe populatie in het dashboard. In dit dashboard worden negen cohorten (op basis van jaar van binnenkomst; 2014 t/m 2021 en de eerste helft van 2022) en de top-6 nationaliteiten onderscheiden. Voor meer toelichting wordt u verwezen naar de toelichting op de verschillende thematische pagina's of naar de algemene toelichting.

Demografische samenstelling

Meer informatie

*Eerste helft 2022.


Verblijfssituatie

Meer informatie

Nareis en reguliere gezinshereniging

Meer informatieAlleenstaande minderjarige vreemdelingen

Meer informatie

*Eerste helft 2022.Demografische samenstelling

Meer informatie

*Eerste helft 2022.

Vestiging na verlaten COA-opvang

Meer informatie

Onderwijs

Meer informatie


*Gegevens over diploma's op 1 oktober 2022 zijn nog niet beschikbaar.

Inburgering

Meer informatie


Werk en inkomen

Meer informatieBaankenmerken

Inkomen

Zorggebruik

Meer informatie

Verdachten

Meer informatie

Demografische samenstelling

Meer informatie
Vestiging na aankomst in Nederland

Meer informatie

Werk

Meer informatieBaankenmerken

Bronnen

Begrippen

Onderwerpen (druk op onderwerp voor definitie)

Afkortingen