Arbeidsmobiliteit

Loading...
Loading...
Loading...

ArbeidsomstandighedenKernindicatoren programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn, exclusief kinderopvang

Kernindicatoren TAZ

Programmalijn 1: Ruimte voor innovatieve werkvormen

Programmalijn 2: Ruimte voor behoud door goed werkgeverschap en werkplezier

Ervaren Zeggenschap:

Programmalijn 3: Ruimte voor leren en ontwikkelen

Geadviseerde en gerealiseerde instroom naar opleiding: