Verhuisbewegingen


Dit dashboard laat de verhuisbewegingen zien van personen van 18 jaar of ouder in 2017, 2018 en 2019. Waar komen de mensen vandaan die in uw gemeente komen wonen? Vestigen de vertrekkers zich in buurgemeenten of kiezen ze voor een verder weg gelegen gemeenten of zelfs het buitenland? Dit dashboard geeft niet alleen een beeld van de algemene verhuisstromen, maar ook van specifieke doelgroepen, zoals bijvoorbeeld jonge gezinnen, middeninkomens of studenten.

Het dashboard bestaat uit verschillende onderdelen. Op de overzichtspagina krijgt u een algemeen beeld van de verhuizingen vanuit, naar en binnen uw gemeente. Naast de verhuisstromen tussen gemeenten, kunt u ook de verhuisstromen tussen wijken binnen een gemeente zien en de verhuisstromen van en naar het buitenland voor uw gemeente. Als laatste geeft het dashboard informatie over specifieke veranderingen in iemands levensloop (bijvoorbeeld samenwonen of uit huis gaan) in relatie tot verhuizingen.

In het dashboard zijn cijfers opgenomen van meer dan 80 gemeenten. Zij hebben zich via de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek (VSO) aangemeld voor deelname aan dit verhuizingendashboard.

Dit is de derde versie van het verhuizingendashboard. Nieuw is dat het dashboard een andere vormgeving heeft gekregen. Verder zijn de verhuizingen toegevoegd over 2019, zijn er extra kenmerken opgenomen (o.a. woningtype en uitkeringsgerechtigden) en zijn de onderdelen 'Overzicht' en 'Verhuizingen van en naar het buitenland' nieuw.

Voor meer informatie over dit dashboard kunt u mailen naar udc.info@cbs.nl .

Overzicht

Deze pagina geeft een overzicht van de verhuisde personen van 18 jaar en ouder vanuit en naar uw gemeente, zowel vanuit en naar andere Nederlandse gemeenten als het buitenland. Zo kunt u bijvoorbeeld zien of er in een bepaald jaar meer mensen zich in uw gemeente hebben gevestigd of juist zijn vertrokken. Ook geeft de figuur inzicht in de verhuizingen binnen uw gemeente. Hierbij kunt u ook inzoomen op specifieke doelgroepen zoals de studenten of de middeninkomens.

Instructies: Selecteer eerst links bovenin het blauwe menu een gemeente. Kies vervolgens het verslagjaar en daarna de specifieke categorie binnen een thema waarover u de uitkomsten wilt zien.

Loading...

Verhuizingen tussen gemeenten

De kaart op deze pagina laat de verhuisde personen van 18 jaar en ouder tussen gemeenten zien. Hoe donkerder blauw een gemeente op de kaart hoe meer mensen er vanuit of naar deze gemeente zijn verhuisd. Verhuisde personen zijn mensen die op 31 december in een andere gemeente in Nederland woonden dan op 1 januari van dat jaar. Mensen die binnen een gemeente zijn verhuisd of naar/vanuit het buitenland, zijn hierbij dus niet meegenomen. Hierbij kunt u ook inzoomen op specifieke doelgroepen zoals de uitkeringsgerechtigden of de alleenstaanden.


De figuur linksonder de kaart geeft de tien gemeenten (top 10) weer waar de meeste personen naartoe zijn verhuisd of juist vandaan komen. Daarnaast laat de staafdiagram de verdeling van alle verhuisde personen naar/vanuit de gemeente zien binnen een bepaalde categorie, bijvoorbeeld de verschillende leeftijdsgroepen.


Instructie: Selecteer eerst links bovenin het blauwe menu een gemeente. Onder verhuisbeweging kunt u verhuizingen van of naar de gemeente selecteren. Kies vervolgens het verslagjaar en daarna de specifieke categorie binnen een thema waarover u de uitkomsten wilt zien.


Loading...
Loading...
Loading...

Verhuizingen tussen wijken

De kaart op deze pagina laat de verhuisde personen zien van 18 jaar en ouder tussen wijken binnen een gemeente. Hoe donkerder blauw een wijk op de kaart hoe meer mensen er vanuit of naar deze wijk zijn verhuisd. Verhuisde personen zijn hier mensen die op 31 december in een andere wijk binnen dezelfde gemeente woonden dan op 1 januari van dat jaar. Mensen die naar/vanuit een andere gemeente zijn verhuisd of naar/vanuit het buitenland, zijn hierbij dus niet meegenomen. Hierbij kunt u ook inzoomen op specifieke doelgroepen zoals de jonge gezinnen of nieuwbouwwoningen.


De figuur linksonder de kaart geeft de wijken weer waar de meeste personen naartoe zijn verhuisd of juist vandaan komen. Daarnaast laat de staafdiagram de verdeling van alle verhuisde personen naar/vanuit de wijk zien binnen een bepaalde categorie, bijvoorbeeld de verschillende leeftijdscategorieën.


Instructie: Selecteer eerst links bovenin het blauwe menu een gemeente. Vervolgens kan de wijk gekozen worden. Kies het verslagjaar en onder verhuisbeweging kunt u verhuizingen van of naar de wijk selecteren. Als laatste kan de specifieke categorie binnen een thema waarover u de uitkomsten wilt zien gekozen worden.


Loading...
Loading...
Loading...

Verhuizingen vanuit en naar het buitenland

De figuren op deze pagina laten de verhuisde personen van 18 jaar en ouder tussen het buitenland en een gemeente zien. Verhuisde personen vanuit het buitenland (immigranten) zijn mensen die op 1 januari niet in Nederland woonden en op 31 december van dat jaar in de geselecteerde gemeente woonden. Verhuisde personen naar het buitenland (emigranten) zijn mensen die op 1 januari in de geselecteerde gemeente woonden en op 31 december van dat jaar niet meer in Nederland woonden. Hierbij kunt u ook inzoomen op specifieke doelgroepen zoals bepaalde leeftijdsgroepen en de landengroep van herkomst of bestemming.


De bovenste figuur geeft de landengroepen weer waar de personen naartoe zijn verhuisd of juist vandaan komen. De staafdiagram eronder laat de verdeling van alle geëmigreerde of geïmmigreerde personen zien binnen een bepaalde categorie, bijvoorbeeld de verschillende huishoudtypen.


Instructie: Selecteer eerst links bovenin het blauwe menu een gemeente. Kies het verslagjaar en onder verhuisbeweging kunt u de buitenlandse verhuizingen vanuit of naar de gemeente kiezen. Vervolgens kunt u de specifieke categorie kiezen binnen een thema waarover u de uitkomsten wilt zien. En als laatste de landengroep, die alleen van toepassing is op de onderste figuur.


Loading...
Loading...

Verandering van huishoudsamenstelling

Een verhuizing is vaak het gevolg van een belangrijke gebeurtenis of fase in iemands leven. Iemand gaat samenwonen, of samenwonenden gaan weer uit elkaar, of een jongere gaat op zichzelf wonen. Onderstaande figuur laat zien hoe vaak er bij een verhuizing sprake is van een verandering in de samenstelling van het huishouden waarin iemand woont. Dit geeft inzicht in de mogelijke reden voor de verhuizing. Ook hier zijn alleen personen vanaf 18 jaar meegenomen. Daarnaast gaat het hier alleen om binnenlandse verhuizingen tussen gemeenten.


Instructie: Selecteer eerst links bovenin het blauwe menu een gemeente. Kies vervolgens het verslagjaar. De bovenste grafiek laat zien hoe vaak bepaalde veranderingen in huishoudens voorkwamen bij personen die de betreffende gemeente hebben verlaten. De onderste grafiek laat dit zien voor mensen die in de betreffende gemeente zijn komen wonen.


Loading...

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Download

Via onderstaande knoppen kunnen alle datasets, die in het dashboard zijn gebruikt, per deelnemende gemeente gedownload worden (in .csv format). Deze bestanden kunnen onder andere geopend worden in Excel.