Dashboard schoolverlaters vso en pro

Direct na uitstroom

Cohort

Op deze pagina staan zes grafieken. De eerste grafiek toont of de uitstromers deel uitmaken van de arbeidsmarktpopulatie, (ooit) teruggekeerd zijn naar het onderwijs of niet gekoppeld zijn aan de BRP. De tweede grafiek deelt de arbeidsmarktpopulatie op in personen met werk (eventueel gecombineerd met een uitkering), personen met een uitkering (eventueel gecombineerd met werk) en personen zonder werk of uitkering. De derde grafiek toont hoeveel uitstromers een bijstands- of Wajonguitkering ontvangen. De vierde grafiek toont van het totaal aantal werkenden de wekelijkse arbeidsduur (minder of meer dan 12 uur). De vijfde grafiek geeft weer hoeveel personen van de arbeidsmarktpopulatie werknemer zijn. De laatste grafiek toont de uurloongegevens van werknemers. Deze zijn alleen beschikbaar één jaar na uitstroom.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Ontwikkeling

Op deze pagina staan zes grafieken. De eerste grafiek toont of de uitstromers deel uitmaken van de arbeidsmarktpopulatie, (ooit) teruggekeerd zijn naar het onderwijs of niet gekoppeld zijn aan de BRP. De tweede grafiek deelt de arbeidsmarktpopulatie op in personen met werk (eventueel gecombineerd met een uitkering), personen met een uitkering (eventueel gecombineerd met werk) en personen zonder werk of uitkering. De derde grafiek toont hoeveel uitstromers een bijstands- of Wajonguitkering ontvangen. De vierde grafiek toont van het totaal aantal werkenden de wekelijkse arbeidsduur (minder of meer dan 12 uur). De vijfde grafiek geeft weer hoeveel personen van de arbeidsmarktpopulatie werknemer zijn. De laatste grafiek toont de uurloongegevens van werknemers. Deze zijn alleen beschikbaar één jaar na uitstroom.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Downloads

Via onderstaande knoppen kunt u de bestanden met alle cijfers downloaden.


Data voortgezet speciaal onderwijs (vso)

Data praktijkonderwijs (pro)

Bronnen

Begrippen

Afkortingen