Handelingsprotocol

Hieronder is een schematisch overzicht weergegeven van het algemene werkproces van Veilig Thuis waarin de diverse activiteiten van Veilig Thuis zijn opgenomen. In de tekstballonnen is bij elke activiteit opgesomd welke informatie over deze activiteit beschikbaar is in het dashboard.

Dashboard Veilig Thuis

Kerncijfers: Overzicht per categorie

Loading...
Loading...

Eerdere betrokkenheid VT: Overzicht per categorie

Loading...
Loading...

Eerdere betrokkenheid VT: Categorieën vergelijken

Loading...

Rol/functie en organisatie: Overzicht per categorie

Loading...
Loading...

Rol/functie en organisatie: Categorieën vergelijken

Loading...
Loading...

Duur van het geweld: Overzicht per categorie

Loading...
Loading...

Duur van het geweld: Categorieën vergelijken

Loading...

Aard van het geweld: Overzicht per categorie

Loading...
Loading...

Aard van het geweld: Categorieën vergelijken

Loading...
Loading...
Loading...

Veiligheidsbeoordeling en -taxatie: Overzicht per categorie

Loading...
Loading...

Veiligheidsbeoordeling en -taxatie: Categorieën vergelijken

Loading...
Loading...

Uitkomsten onderzoeken: Overzicht per categorie

Loading...
Loading...

Uitkomsten onderzoeken: Categorieën vergelijken

Loading...
Loading...
Loading...

Overdrachten: Overzicht per categorie

Loading...
Loading...

Overdrachten: Categorieën vergelijken

Loading...
Loading...

Colofon

Dit dashboard is ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in het kader van het onderzoek 'Beleidsinformatie Veilig Thuis'. Het onderzoek 'Beleidsinformatie Veilig Thuis' levert beleidsinformatie over huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals dat bij Veilig Thuis in beeld is. Veilig Thuis is het adviespunt en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het dashboard is samengesteld op basis van gegevens die Veilig Thuis-organisaties aan het CBS hebben geleverd in het kader van de Beleidsinformatie Veilig Thuis. Het dashboard wordt tweemaal per jaar geüpdatet met nieuw beschikbaar gekomen gegevens: eind april en eind oktober.

Meer achtergrondinformatie over de opzet van de Beleidsinformatie Veilig Thuis en de inhoud van dit dashboard is te vinden in:

De gegevens die op het dashboard worden getoond komen rechtstreeks uit de StatLine tabellen over dit onderwerp

Het proces en de methode achter de verzameling en verwerking van deze gegevens van Veilig Thuis is te vinden in de onderzoeksbeschrijving