Regiomonitor regio Groningen-Assen


In de Regiomonitor Regio Groningen-Assen (RGA) wordt inzicht gegeven in het 'daily urban system' van de regio. Het gebied rondom de steden Groningen-Assen waarbinnen de belangrijkste dagelijkse verplaatsingen (woon, werk, sport, studie) zich afspelen wordt ook wel het 'daily urban system' genoemd. Er is sprake van een clustering van bedrijven, organisaties en mensen in een logisch samenhangend gebied waarbinnen de mensen wonen, werken en reizen in de breedste zin van het woord. Om een fenomeen als het 'daily urban system' van een regio te beschrijven kan niet worden volstaan met één indicator. Voor deze monitor wordt dan ook gebruik gemaakt van een brede set aan indicatoren met de nadruk op het thema wonen.

Dit dashboard is ontwikkeld op verzoek van de regio Groningen-Assen. De RGA is een vrijwillig samenwerkingsverband van de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. In de RGA werken deze overheden sinds 1996 samen op de thema's economie, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en wonen.

Daily urban system regio Groningen-Assen

Wonen en demografie

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Mobiliteit

Economie

Vergelijk regio's met elkaar

Loading...
Loading...

Regio's in meer detail

Loading...
Loading...

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Download

Via onderstaande knop kunnen alle datasets, die in het dashboard zijn gebruikt, in hun geheel gedownload worden (in .csv format).Daarnaast kunnen alle openbaar beschikbare datasets, onbewerkt, gevonden worden via onderstaande links. De bestanden kunnen onder andere geopend worden in Excel, R of SPSS.

Releasekalender

Cookies en toegankelijkheid

Voor meer informatie omtrent cookies of toegankelijkheid, zie:

Cookies

Toegankelijkheid

Contact

Voor vragen of feedback over dit dashboard, kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar: udc.info@cbs.nl.

Privacy

Het CBS verzamelt gegevens van natuurlijke personen, bedrijven en instellingen. Dit is wettelijk vastgelegd in de CBS-wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Identificerende persoonskenmerken worden na ontvangst direct gepseudonimiseerd. Hierdoor kan het onderzoek alleen worden uitgevoerd op gegevens met een pseudosleutel. Bij publicatie zorgt het CBS er bovendien voor dat natuurlijke personen of bedrijven niet herkenbaar of herleidbaar zijn.

Ook hanteert het CBS diverse maatregelen tegen diefstal, verlies of misbruik van persoonsgegevens. Het CBS levert geen herkenbare gegevens aan derden, ook niet aan andere overheidsinstellingen. Wel kunnen sommige (wetenschappelijke) instellingen onder strenge voorwaarden toegang krijgen tot gegevens met pseudosleutel op persoons- of bedrijfsniveau. Dit noemen we microdata.

Voor meer informatie, zie onze website.