Gediplomeerde uitstromers: totaal

Gediplomeerde uitstromers: arbeidsmarktpopulatie

Gediplomeerde uitstromers: werkend

Gediplomeerde uitstromers: bedrijfstakken

Bronnen

Begrippen

Afkortingen