Dashboard cohortstudie asiel

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft met aanvullend statistisch onderzoek voor de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Justitie en Veiligheid (JenV) in kaart gebracht hoe het de asielmigranten vergaat die vanaf 2014 in Nederland zijn aangekomen. Dit is gedaan op terreinen als de arbeidsmarkt, sociale zekerheid, onderwijs, zorg en wonen. In deze vijfde update vindt u gegevens tot en met juli 2021. Het CBS zal dit onderzoek in ieder geval tot en met 2026 jaarlijks actualiseren. Het dashboard is vernieuwd en de thema's naturalisatie, kenmerken van banen, type eigendom woning en diploma's zijn toegevoegd. Bovendien is Turkije opgenomen bij de top-6 nationaliteiten. In dit dashboard worden namelijk acht cohorten (op basis van jaar van binnenkomst; 2014 t/m 2020 en de eerste helft van 2021) en de top-6 nationaliteiten onderscheiden. Voor meer toelichting wordt u verwezen naar de toelichting op de verschillende thematische pagina's of naar de algemene toelichting.

Demografische samenstelling

Meer informatie

*Eerste helft 2021.


*Eerste helft 2021.

Verblijfssituatie

Meer informatie

Nareis en reguliere gezinshereniging

Meer informatieVestiging na verlaten COA-opvang

Meer informatie

Demografische samenstelling

Meer informatie

*Eerste helft 2021.

Onderwijs

Meer informatie


*Gegevens over diploma's op 1 oktober 2021 zijn nog niet beschikbaar.

Zorggebruik

Meer informatie

Verdachten

Meer informatie

Inburgering

Meer informatie


Werk en inkomen

Meer informatieBaankenmerken

Inkomen

Bronnen

Begrippen

Onderwerpen (druk op onderwerp voor definitie)

Afkortingen