CBS, Armoedemonitor, definitieve regionale cijfers 2020

Welkom.
Klik links op de onderwerpen 'Laag inkomen', 'Langdurig laag inkomen' en 'Aantal huishoudens laag inkomen' om de kaarten in te zien.

Percentage huishoudens met een laag inkomen per gemeente, wijk en buurt¹

Een laag inkomen is een inkomen dat, omgerekend naar een inkomen van een alleenstaande, een lagere koopkracht vertegenwoordigt dan een bedrag van 13.250 euro per jaar, 1.130 euro per maand (in prijzen van 2020).


Om te bepalen of een huishouden een laag inkomen heeft, wordt het besteedbaar inkomen van een huishouden (exclusief gebonden overdrachten zoals huursubsidie/huurtoeslag) omgerekend tot het gestandaardiseerde inkomen, waarbij wordt gecorrigeerd voor het aantal personen in het huishouden.


Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen (met prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) herleid naar het prijspeil in 2020).Het resulterende gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 13.250 euro per jaar (1.130 euro per maand). Deze grens komt ongeveer overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979, toen deze op zijn hoogst was.¹ Zoom in om gegevens op wijk- en buurtniveau te bekijken.

Loading...

Percentage huishoudens met een langdurig laag inkomen per gemeente, wijk en buurt¹

Een laag inkomen is een inkomen dat, omgerekend naar een inkomen van een alleenstaande, een lagere koopkracht vertegenwoordigt dan een bedrag van 13.250 euro per jaar, 1.130 euro per maand (in prijzen van 2020).


Een huishouden heeft een langdurig laag inkomen als het 4 jaar of langer een laag inkomen heeft.


Om te bepalen of een huishouden een laag inkomen heeft, wordt het besteedbaar inkomen van een huishouden (exclusief gebonden overdrachten zoals huursubsidie/huurtoeslag) omgerekend tot het gestandaardiseerde inkomen, waarbij wordt gecorrigeerd voor het aantal personen in het huishouden. Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen (met prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) herleid naar het prijspeil in 2020).


Het resulterende gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 13.250 euro per jaar (1.130 euro per maand). Deze grens komt ongeveer overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979, toen deze op zijn hoogst was.¹ Zoom in om gegevens op wijk- en buurtniveau te bekijken.

Loading...

Aantal huishoudens met een laag inkomen per vierkant

Een laag inkomen is een inkomen dat, omgerekend naar een inkomen van een alleenstaande, een lagere koopkracht vertegenwoordigt dan een bedrag van 13.250 euro per jaar, 1.130 euro per maand (in prijzen van 2020).


Een vierkant is 500m x 500m. Vierkanten waarvoor geen gegevens beschikbaar zijn, worden in de kaart niet weergegeven.


Om te bepalen of een huishouden een laag inkomen heeft, wordt het besteedbaar inkomen van een huishouden (exclusief gebonden overdrachten zoals huursubsidie/huurtoeslag) omgerekend tot het gestandaardiseerde inkomen, waarbij wordt gecorrigeerd voor het aantal personen in het huishouden. Vervolgens wordt dit gestandaardiseerde inkomen (met prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie) herleid naar het prijspeil in 2020).


Het resulterende gestandaardiseerde en gedefleerde inkomen is laag wanneer het minder is dan 13.250 euro per jaar (1.130 euro per maand). Deze grens komt ongeveer overeen met de koopkracht van een bijstandsuitkering voor een alleenstaande in 1979, toen deze op zijn hoogst was.

Loading...