Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties

Wie hebben een betalingsachterstand en bij welke organisatie?

Deze pagina toont per uitvoeringsorganisatie de persoons- en huishoudenskenmerken van schuldenaren (in de figuren) en de omvang van hun schulden (in de tabel). In de onderstaande invulbalk kunnen de verschillende organisaties en het peiljaar geselecteerd worden. Voor 2020 zijn alleen gegevens beschikbaar voor de Belastingdienst (totaal, belastingen en toeslagen), het CAK en het CJIB.

Persoonskenmerken

Loading...

Huishoudkenmerken

Loading...

Hoogte van de schulden

Wie hebben een betalingsachterstand bij meerdere organisaties?

Deze pagina beschrijft voor personen die schulden hebben bij meerdere uitvoeringsorganisaties hun achtergrondkenmerken en de omvang van hun schulden. In de onderstaande invulbalk kunnen één of meerdere organisaties geselecteerd worden. De figuren hebben alleen betrekking op de organisaties in de selectie. Voorbeeld: bij een selectie van CAK en CJIB gaan de figuren alleen over personen die bij zowel het CAK als het CJIB een schuld hebben.

Voor de Belastingdienst zijn 3 opties te selecteren; Belastingdienst-totaal, Belastingdienst-belastingen of Belastingdienst-toeslagen. Alle personen met een schuld bij Belastingdienst-belastingen of toeslagen zullen automatisch ook een schuld hebben bij Belastingdienst-totaal

Persoonskenmerken

Loading...

Huishoudkenmerken

Loading...

Hoogte van de schulden

Hoeveel personen met betalingsachterstanden gebruiken gemeentelijke schuldhulpverlening?

Deze pagina laat voor de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Tilburg, en voor gemeenten die gebruik maken van schuldhulpverlening van Kredietbank Nederland, zien welk deel van de inwoners met schulden gebruik maakt van gemeentelijke schuldhulpverlening.

De tabel toont het aantal inwoners met schuldhulpverlening en schulden bij één of meer organisaties (Belastingdienst-totaal, CAK en CJIB). De figuur toont het aantal inwoners met schuldhulpverlening en schulden bij specifieke combinaties van organisaties.

Aandachtspunten bij de cijfers:
 • Schuldhulpverlening is vooral bedoeld voor personen met problematische schulden. Niet alle personen met een betalingsachterstand hebben problematische schulden. Deze personen zullen dan ook geen gebruik maken van schuldhulpverlening.
 • Verschillen in gebruik van schuldhulpverlening tussen gemeenten kunnen komen door verschillende definities voor de selectie van inwoners die gebruik maken van schuldhulpverlening. Zie de toelichtingen op deze pagina voor meer informatie.
 • Welke betalingsachterstanden volgen elkaar op?

  Deze tabel geeft de volgorde weer waarin schuldenaren hun schulden bij uitvoeringsorganisaties opbouwen. De organisatie in de eerste kolom is de organisatie waar de schuldenaren als eerste een schuld hebben gekregen, de organisatie in de tweede kolom is de organisatie waar zij daarna een schuld hebben opgebouwd, enzovoorts.

  De tabel kan worden weergegeven voor de top 5, top 10, top 20, of voor alle voorkomende volgordes. Voor 2018 komen meer volgordes voor dan voor 2020 omdat voor 2018 gegevens voor meer organisaties beschikbaar zijn. In de zoekbalk boven de tabel kan een organisatie opgezocht en geselecteerd worden. De tabel toont daarna alleen de rijen waarin die organisatie voorkomt.
  Loading...

  Welke organisaties hebben overlappende betalingsachterstanden?

  Deze pagina beschrijft uitvoeringsorganisaties met overlappende schuldenaren:
  • De bovenste figuur beschrijft het aantal personen met schulden bij één of meer organisaties. Voor peiljaar 2020 is alleen data voor de organisaties Belastingdienst, CAK en CJIB beschikbaar. Voor peiljaar 2018 wordt een onderscheid gemaakt tussen data van deze 3 organisaties en de data van alle 6 organisaties.
  • De onderste figuur toont voor de geselecteerde organisatie het aantal en aandeel schuldenaren bij andere organisaties.
  Loading...

  Toelichting figuur

  Loading...

  Download

  Via onderstaande knop kan de data uit het dashboard gedownload worden.


  Via onderstaande knop kan een overzicht gedownload worden van gemeenten die gebruik maken van de diensten van Kredietbank Nederland.


  Bronnen

  Begrippen

  Afkortingen

  Waar wonen personen met een betalingsachterstand?

  Deze pagina toont op de kaart het aandeel schuldenaren per gemeente. Door met de muis over een gemeente te bewegen, wordt het aantal en aandeel schuldenaren weergegeven in die gemeente.
  Loading...

  Toelichting kaart