Dashboard Globalisering

Totale import goederen 2018

Totale export goederen 2018

Totale import dienstenhandel 2018

Totale export dienstenhandel 2018

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Toelichting

Bronnen, begrippen en afkortingen

Bronnen

Statlinetabellen

Begrippen

Arbeidsvolume dankzij uitvoer

Bijdrage aan arbeidsvolume

Bijdrage aan bruto binnenlands product

Diensten

Handelsbalans

Invoer van diensten

Invoerwaarde

Saldo diensten

Totale uitvoerwaarde

Uitvoer van diensten

Uitvoerwaarde

Uitvoerwaarde Nederlands product

Verdiensten

Wederuitvoerwaarde

Afkortingen

SITC

Contact