Dashboard Arbeidsmigratie niet-EU/EFTA

Jaarlijkse instroom immigratie buiten EU/EFTA

Dit tabblad toont de ontwikkelingen van het aantal immigranten met een nationaliteit van landen van buiten de EU/EFTA per jaar en het motief waarmee zij naar Nederland zijn komen. Daarnaast worden voor arbeidsmigranten en gezinsmigranten die zijn meegekomen met arbeidsmigranten de migratieregelingen getoond.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen. Bij de motieven gaat het om de migratiejaren 1999 tot en met 2020, bij de regelingen om 2014 tot en met 2020.

Uitsplitsing naar motief

Selecteer een uitsplitsing van migratiejaren en motieven die je met elkaar wilt vergelijken.

Uitsplitsing naar regeling

Onderstaande figuren splitsen immigranten met motief Arbeid of Gezin: meegekomen met arbeid verder uit naar migratieregeling. Selecteer bij de bovenste figuur voor welke van de motieven je de regelingen en migratiejaren wilt zien. Kies daarna welke regelingen en migratiejaren je met elkaar wilt vergelijken. Selecteer bij de onderste figuur voor welk jaar je de verhouding wilt zien tussen immigranten met motief Arbeid of motief Gezin, meegekomen met arbeid. Kies daarna welke regelingen je met elkaar wilt vergelijken. Ook kan worden gekozen om de regelingen in aantal personen of in percentages weer te geven. Let op: onder sommige regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere regelingen is dat aantal een stuk lager. Wanneer de verschillen groot zijn, is het handig de weergave op percentages te zetten.

Standcijfers persoonskenmerken

Persoonskenmerken en naturalisatie op 31 december 2020

Dit tabblad toont de persoonskenmerken van immigranten met een nationaliteit van landen van buiten de EU/EFTA op 31 december 2020. De nationaliteit heeft betrekking op het moment van immigratie.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2020 nog in Nederland wonen. Bij de motieven gaat het om de immigratiejaren 1999 tot en met 2020, bij de regelingen om 2014 tot en met 2020. Immigranten die tussentijds zijn vertrokken uit Nederland horen niet tot de populatie. Bij de cijfers over naturalisatie is een extra categorie toegevoegd voor vertrokkenen. Zij woonden op 31 december 2020 niet meer in Nederland.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder of je de persoonskenmerken naar motief of regeling wilt zien. Kies daarna welke motieven of regelingen je met elkaar wilt vergelijken. De regelingen hebben alleen betrekking op immigranten met motief arbeid. Er kunnen maximaal 3 motieven of regelingen tegelijk worden geselecteerd. Bij de persoonskenmerken kan een selectie worden gemaakt uit Geslacht, Leeftijd, Nationaliteit en Naturalisatie. Ook kan worden gekozen om de persoonskenmerken in aantal personen of in percentages weer te geven. Let op: onder sommige motieven of regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere motieven of regelingen is dat aantal een stuk lager. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van percentages

Naturalisatie en vertrek

Naturalisatie en vertrek per migratiejaar

Dit tabblad toont in hoeverre immigranten met een nationaliteit van landen van buiten de EU/EFTA nog steeds in Nederland wonen en zijn genaturaliseerd. Het is mogelijk de cijfers over naturalisatie en vertrek uit te splitsen naar jaar van migratie.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2020 nog in Nederland wonen. Bij de motieven gaat het om de immigratiejaren 1999 tot en met 2020, bij de regelingen om 2014 tot en met 2020.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder of je de naturalisatie per migratiejaar naar motief of regeling wilt zien. Kies daarna welke motieven of regelingen je met elkaar wilt vergelijken. De regelingen hebben alleen betrekking op immigranten met motief arbeid. Er kunnen maximaal 6 migratiejaren en motieven of regelingen tegelijk worden geselecteerd. Ook kan worden gekozen om de naturalisatie in aantal personen of in percentages weer te geven. Let op: onder sommige motieven of regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere motieven of regelingen is dat aantal een stuk lager. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van percentages.

Sociaaleconomische categorie

Sociaaleconomische categorie op 31 december 2020

Dit tabblad toont de sociaaleconomische categorie van immigranten met een nationaliteit van landen van buiten de EU/EFTA op 31 december 2020.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2020 nog in Nederland wonen. Bij de motieven gaat het om de immigratiejaren 1999 tot en met 2020, bij de regelingen om 2014 tot en met 2020. Immigranten die tussentijds zijn vertrokken uit Nederland horen niet tot de populatie.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder of je de sociaaleconomische positie naar motief of regeling wilt zien. Kies daarna welke motieven of regelingen je met elkaar wilt vergelijken. De regelingen hebben alleen betrekking op immigranten met motief Arbeid of motief Gezin, meegekomen met arbeid. Er kunnen maximaal 6 migratiejaren en motieven of regelingen tegelijk worden geselecteerd. Ook kan worden gekozen om de sociaaleconomische positie in aantal personen of in percentages weer te geven. Let op: onder sommige motieven of regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere motieven of regelingen is dat aantal een stuk lager. Houd hier rekening mee bij het vergelijken van percentages.

Arbeidsmarktpositie op 31 december 2020

Dit tabblad toont de arbeidsmarktpositie van immigranten met een nationaliteit van landen van buiten de EU/EFTA op 31 december 2020.

Populatie

Alle immigranten (exclusief motief asiel) met een nationaliteit van landen buiten de EU/EFTA die in de onderzoeksperiode naar Nederland zijn gekomen en op 31 december 2020 nog in Nederland wonen. Bij de motieven gaat het om de migratiejaren 1999 tot en met 2020, bij de regelingen om 2014 tot en met 2020. Immigranten die tussentijds zijn vertrokken uit Nederland horen niet tot de populatie. De figuren over bedrijfstak en inkomen hebben betrekking op werknemers en zelfstandigen. De figuren over arbeidsduur en uurloon hebben betrekking op werknemers.

Uitsplitsing

Selecteer hieronder of je de arbeidsmarktpositie naar motief of regeling wilt zien. Kies daarna welke motieven of regelingen je met elkaar wilt vergelijken. De regelingen hebben alleen betrekking op immigranten met motief Arbeid of motief Gezin, meegekomen met arbeid. Er kunnen maximaal 6 motieven of regelingen tegelijk worden geselecteerd. Ook kan worden gekozen om de arbeidsmarktpositie in aantal personen of in percentages weer te geven. Let op: onder sommige motieven of regelingen zijn veel migranten naar Nederland geïmmigreerd, onder andere motieven of regelingen is dat aantal een stuk lager. Wanneer de verschillen groot zijn, is het handig de weergave op percentages te zetten.

Bronnen

Begrippen