Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Bronnen

Begrippen

Onderwerpen

Branches

Overig

Werkgelegenheid

Loading...

*Exclusief tijdelijk 'met uitzicht op vast' of 'voor langer dan 1 jaar'.

Door afrondingsverschillen kan dit totaal afwijken van het totaal van de figuur Flexibele arbeidskrachten.

*Exclusief tijdelijk 'met uitzicht op vast' of 'voor langer dan 1 jaar'.

Loading...
Loading...

Arbeidsmobiliteit

Loading...
Loading...
Loading...

Onderwijs

Loading...
Loading...

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Loading...

Bevolking

Loading...

Details per regio

Loading...
Loading...

Loading...
Loading...


Vergelijk regio's met elkaar

Aantal werknemers per RegioPlus-arbeidsmarktregio

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...
Loading...

Kernindicatoren actieprogramma Werken in de Zorg

Zorg en Welzijn, exclusief kinderopvang

Hoofdambitie

Actielijn 1: Meer kiezen voor de zorg

Actielijn 2: Beter leren in de zorg

Actielijn 3: Anders werken in de zorg

Arbeidsomstandigheden

Werknemersenquête - Resultaten van het panelonderzoek

Werkgeversenquête - Resultaten van het panelonderzoek