Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Bronnen

Begrippen

Onderwerpen

Branches

Overig

Werkgelegenheid

Loading...

*Exclusief tijdelijk 'met uitzicht op vast' of 'voor langer dan 1 jaar'.

Door afrondingsverschillen kan dit totaal afwijken van het totaal van de figuur Flexibele arbeidskrachten.

*Exclusief tijdelijk 'met uitzicht op vast' of 'voor langer dan 1 jaar'.

Loading...
Loading...

Vacatures

Arbeidsmobiliteit

Loading...
Loading...
Loading...

Onderwijs

'Welzijn - selectie (hbo)' is voor deze figuur niet beschikbaar

'Welzijn - selectie (hbo)' is voor deze figuur niet beschikbaar

Loading...
Loading...

Ziekteverzuim

Ziekteverzuim

Loading...

Bevolking

Loading...

Details per regio

Loading...
Loading...

Loading...
Loading...


Vergelijk regio's met elkaar

Aantal werknemers per RegioPlus-arbeidsmarktregio

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Loading...
Loading...

Kernindicatoren actieprogramma Werken in de Zorg

Zorg en Welzijn, exclusief kinderopvang

Hoofdambitie

Actielijn 1: Meer kiezen voor de zorg

Actielijn 2: Beter leren in de zorg

Actielijn 3: Anders werken in de zorg

Kernindicatoren programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

Zorg en Welzijn, exclusief kinderopvang

Kernindicatoren TAZ

Programmalijn 1: Ruimte voor innovatieve werkvormen

Programmalijn 2: Ruimte voor behoud door goed werkgeverschap en werkplezier

Programmalijn 3: Ruimte voor leren en ontwikkelen

Arbeidsomstandigheden