Sociaal domein Eersel

Wie zitten er in de bijstand?

Op deze pagina staat meer informatie over de bijstand in de gemeente Eersel op 1 januari 2018, 2019 en 2020. Met behulp van drie filterknoppen omtrent peilmoment, achtergrondkenmerk en type bijstandsuitkering kan je selecties maken in de weer te geven resultaten.

Wie hebben er ondersteuning vanuit de Wmo?

Op deze pagina staat meer informatie over de Wmo in de gemeente Eersel op 1 januari 2018, 2019 en 2020. Met behulp van drie filterknoppen omtrent peilmoment, achtergrondkenmerk en type Wmo kan je selecties maken in de weer te geven resultaten.

Wie ontvangen er jeugdzorg?

Op deze pagina staat meer informatie over de Jeugdzorg in de gemeente Eersel op 1 januari 2018, 2019 en 2020. Met behulp van drie filterknoppen omtrent peilmoment, achtergrondkenmerk en type Jeugdzorg kan je selecties maken in de weer te geven resultaten.

Let op: de categorie overig/onbekend bij de uitsplitsing naar plaats in het huishouden bevat ook de categorie 'Thuiswonend kind'.

Wie stroomt er in in de Wmo?

Op deze pagina staat meer informatie over de personen die in 2019 zijn ingestroomd in de Wmo en in Eersel wonen op 1 januari 2020. Met behulp van de knop kan een achtergrondkenmerk gekozen worden.
Het totaal aantal instromers is berekend door de som te nemen van de afgeronde uitsplitsingen.
Let op: bij instroom geldt dat een verlenging van een traject wordt gezien als instroom. Dit kan de aantallen vertekenen.

Wie stroomt er uit de Wmo?

Op deze pagina staat meer informatie over de personen die in 2017 of 2018 zijn uitgestroomd uit de Wmo en op 1 januari 2017 respectievelijk 1 januari 2018 woonachtig waren in Eersel. Op deze pagina kan met behulp van de knoppen een jaar, achtergrondkenmerk en de periode na uitstroom geselecteerd worden.

Let op: op deze pagina wordt niet bekeken of iemand duurzaam is uitgestroomd. Kijk voor deze informatie op het tabblad 'Herinstroom'.

De aantallen bij uitstroom zijn berekend door de som te nemen van de afgeronde uitsplitsingen. Dit kan betekenen dat er in sommige gevallen bij dezelfde populatie een ander totaal staat. Dit komt vanwege afrondingsverschillen.

Wie stroomt er opnieuw in?

Op deze pagina wordt bekeken hoe groot de groep is die opnieuw instroomt in de Wmo nadat ze in 2017 of 2018 zijn uitstroomd. Dit is dezelfde groep als op het tabblad 'Uitstroom'.
Let op: bij 2018 tonen we alleen 6 en 12 maanden na uitstroom vanwege de beschikbaarheid van de data.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen