Voor meer informatie over de vergelijkingsgroep, zie Technische toelichting.


Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang:

 1. De Top 5 geeft alleen de resultaten van de interventiegroep weer. Hiervoor is gekozen omdat dit de groep is waarvan gemeenten willen weten in hoeverre het gebruik van (kostbare) voorzieningen afneemt. De resultaten van de vergelijkingsgroep worden niet weergegeven. De vergelijkingsgroep heeft de interventie niet ontvangen, en is daarmee niet direct vergelijkbaar met de interventiegroep.
 2. De Top 5 geeft het verschil tussen T0 (31 december voor de start van de interventie) en T1 (31 december van het jaar waarin de interventie is gestart) weer. Peilmoment T2 is hierbij niet meegenomen: enerzijds omdat het ingewikkelder is om verschillen van drie peilmomenten in kaart te brengen, en anderzijds omdat T2 gegevens niet voor alle interventies beschikbaar zijn.
 3. In de Top 5 worden alleen categorieën weergegeven die aangeven dat een uitkomstmaat wel voorkomt (bv. 'Wel jeugdhulp ontvangen'). Categorieën die aangeven dat een uitkomstmaat niet voorkomt (bv.: 'Geen jeugdhulp ontvangen'), onbekend is (bv. 'Hoogste opleidingsniveau onbekend') of missing is worden niet weergeven.
 4. De verwachting is dat verschillen die tussen T0 en T1 ontstaan, kunnen worden toegeschreven aan de interventie. Er kan echter niet worden uitgesloten dat hiernaast (ook) andere externe factoren een rol hebben gespeeld die verschillen tussen T0 en T1 veroorzaken.
 5. Gemeenten dienen de ontstane verschillen zelf te beoordelen. Daarnaast hebben gemeenten zelf per uitkomstmaat aangegeven of zij een ontwikkeling als positief, negatief of neutraal beschouwen. Bijvoorbeeld: het is hierbij mogelijk dat de ene gemeente een toename van het aantal deelnemers dat huurtoeslag ontvangt een positieve ontwikkeling vindt, terwijl een andere gemeente dit als een negatieve ontwikkeling beschouwt. Het CBS doet geen uitspraken over of een interventie wel of niet effectief is.

Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang:

 1. Voor sommige uitkomstmaten geldt dat (een deel van) de uitkomstmaat niet (volledig) beschikbaar is op een bepaald peilmoment: in dat geval wordt dit expliciet aangegeven d.m.v. de categorie '(Nog) Niet beschikbaar'.
 2. Wanneer op T2 de uitkomstmaat volledig bestaat uit de categorie '(Nog) Niet beschikbaar', dan wordt T2 niet weergegeven in de grafiek. T0 en T1 worden wel altijd weergegeven wanneer er voldoende waarnemingen zijn.
 3. Vanwege verschil in startdatums kan het voorkomen dat cijfers voor een deel van de interventiegroep ‘(Nog) Niet beschikbaar’ is. Wanneer in dit geval de categorie ‘(Nog) Niet beschikbaar’ wordt onderdrukt, dan wordt altijd het volledige peilmoment onderdrukt om een vertekend beeld van de uitkomstmaten te voorkomen.
 4. Wanneer T0 en T1 volledig worden onderdrukt, dan wordt T2 ook volledig onderdrukt.

Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang:

 1. Voor sommige uitkomstmaten geldt dat (een deel van) de uitkomstmaat niet (volledig) beschikbaar is op een bepaald peilmoment: in dat geval wordt dit expliciet aangegeven d.m.v. de categorie '(Nog) Niet beschikbaar'.
 2. Wanneer op T2 de uitkomstmaat volledig bestaat uit de categorie '(Nog) Niet beschikbaar', dan wordt T2 niet weergegeven in de grafiek. T0 en T1 worden wel altijd weergegeven wanneer er voldoende waarnemingen zijn.
 3. Vanwege verschil in startdatums kan het voorkomen dat cijfers voor een deel van de interventiegroep ‘(Nog) Niet beschikbaar’ is. Wanneer in dit geval de categorie ‘(Nog) Niet beschikbaar’ wordt onderdrukt, dan wordt altijd het volledige peilmoment onderdrukt om een vertekend beeld van de uitkomstmaten te voorkomen.
 4. Wanneer T0 en T1 volledig worden onderdrukt, dan wordt T2 ook volledig onderdrukt.

Hierbij zijn een aantal aandachtspunten van belang:

 1. Voor sommige uitkomstmaten geldt dat (een deel van) de uitkomstmaat niet (volledig) beschikbaar is op een bepaald peilmoment: in dat geval wordt dit expliciet aangegeven d.m.v. de categorie '(Nog) Niet beschikbaar'.
 2. Wanneer op T2 de uitkomstmaat volledig bestaat uit de categorie '(Nog) Niet beschikbaar', dan wordt T2 niet weergegeven in de grafiek. T0 en T1 worden wel altijd weergegeven wanneer er voldoende waarnemingen zijn.
 3. Vanwege verschil in startdatums kan het voorkomen dat cijfers voor een deel van de interventiegroep ‘(Nog) Niet beschikbaar’ is. Wanneer in dit geval de categorie ‘(Nog) Niet beschikbaar’ wordt onderdrukt, dan wordt altijd het volledige peilmoment onderdrukt om een vertekend beeld van de uitkomstmaten te voorkomen.
 4. Wanneer T0 en T1 volledig worden onderdrukt, dan wordt T2 ook volledig onderdrukt.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Via onderstaande knoppen kunnen alle datasets, die in het dashboard zijn gebruikt, gedownload worden (in .csv format). Deze bestanden kunnen onder andere geopend worden in Excel.