Potentiële neveneffecten Wet Normering Topinkomens

Loongebouw

Op deze pagina staat het loongebouw centraal. In de eerste figuur worden twee indicatoren gepresenteerd, namelijk het gemiddelde inkomen en de inkomensspreiding binnen één groep (bestuurders, de subtop en alle medewerkers). In de tweede grafiek wordt het percentage personen per inkomensklasse weergeven per groep (bestuurders, de subtop en alle medewerkers). Tot slot kan gekeken worden naar de verhouding tussen het inkomen van de subtop en van het bestuur. Deze indicatoren zijn opgenomen in de derde grafiek op deze pagina.


Er zijn grote verschillen tussen WNT- en niet WNT-plichtige instellingen, zoals het aantal werkzame personen en de sector waarin zij opereren. Hierdoor kan het gemiddelde inkomen van bestuurders bij WNT-instellingen niet vergeleken worden met het gemiddelde inkomen van bestuurders bij instellingen die niet WNT-plichtig zijn.


Voor aanvullende uitleg wordt verwezen naar de knoppen gelabeld met 'toelichting' bij de figuren en de webpublicatie.


Arbeidsmobiliteit

Op deze pagina staat de arbeidsmobiliteit van bestuurders centraal. In de eerste figuur wordt het percentage bestuurders getoond dat van functie wisselt en naar een WNT- of niet WNT-plichtige instellingen gaat.


In de tweede grafiek worden twee indicatoren weergeven;

Allereerst kan het percentage nieuwe bestuurders dat uit de subtop van de eigen organisatie komt worden bekeken. Ten tweede kan gekeken worden naar het percentage nieuwe bestuurders dat uit de volledige eigen organisatie komt.


Voor aanvullende uitleg wordt verwezen naar de knoppen gelabeld met 'toelichting' bij de figuren en de webpublicatie.


Samenstelling bestuur

Op deze pagina staat de omvang en samenstelling van het bestuur centraal. In de eerste figuur zijn indicatoren opgenomen die de omvang en samenstelling van besturen weergeven voor wat betreft leeftijd, geslacht en migratieachtergrond. In de tweede grafiek worden de kenmerken in klassen gepresenteerd.


Voor aanvullende uitleg wordt verwezen naar de knoppen gelabeld met 'toelichting' bij de figuren en de webpublicatie.


Samenstelling toezichthouders

Op deze pagina staat de samenstelling van de toezichthouders centraal. In de eerste figuur zijn indicatoren opgenomen die de omvang en samenstelling van toezichthouders weergeven voor wat betreft leeftijd, geslacht en migratieachtergrond. In de tweede grafiek worden de kenmerken in klassen gepresenteerd.


Aangezien een groot deel van de toezichthouders geen dienstbetrekking heeft bij de instelling waar hij of zij topfunctionaris is, kunnen zij voor een groot deel van de analyses niet in beeld worden gebracht. De enige gegevens die wel beschikbaar zijn, hebben betrekking op de samenstelling van de raad van toezicht.


Voor aanvullende uitleg wordt verwezen naar de knoppen gelabeld met 'toelichting' bij de figuren en de webpublicatie.


Kwaliteit van bestuur

Op deze pagina staat de kwaliteit van bestuur centraal.

De WNT zou van invloed kunnen zijn op de kwaliteit van het bestuur, hoewel dit niet per definitie het geval is. De kwaliteit van het bestuur bleek moeilijk kwantitatief te meten op basis van bestaande bronnen. Het was alleen mogelijk te kijken naar de ervaring van nieuwe leden van een bestuur.


Voor aanvullende uitleg wordt verwezen naar de knoppen gelabeld met 'toelichting' bij de figuren en de webpublicatie.


Toelichting

Beloning bestuur

Op deze pagina staat het inkomen van bestuurders centraal. In de eerste figuur wordt het gemiddelde inkomen van bestuurders getoond In de tweede grafiek wordt het percentage bestuurders per inkomensklasse weergeven.


Er zijn grote verschillen tussen WNT- en niet WNT-plichtige instellingen, zoals het aantal werkzame personen en de sector waarin zij opereren. Hierdoor kan het gemiddelde inkomen van bestuurders bij WNT-instellingen niet vergeleken worden met het gemiddelde inkomen van bestuurders bij instellingen die niet WNT-plichtig zijn.


Voor aanvullende uitleg wordt verwezen naar de knoppen gelabeld met 'toelichting' bij de figuren en de webpublicatie.


Toelichting

Bronnen

Afkortingen

Downloads

De bijbehorende rapportage kan gevonden worden in de webpublicatie.

Downloaden van onderliggende datasets

Bestuur

Toezichthouders