Foto CBS

Dashboard Immigratie

Afgeleide migratiedoelen en migratiemotieven van immigranten

Deze pagina geeft een overzicht van de ontwikkelingen van het aantal immigranten per jaar en het afgeleide doel of motief waarmee immigranten naar Nederland komen.

In dit dashboard wordt steeds onderscheid gemaakt tussen immigranten met een nationaliteit van een land uit de Europese Unie of EFTA (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) en immigranten met een andere nationaliteit. Bij immigranten uit de EU/EFTA is het doel door het CBS bepaald op basis van activiteiten die de immigrant kort voor of na immigratie in Nederland ontplooit. Van de immigranten van buiten de EU/EFTA is het motief gebaseerd op het type verblijfsvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het jaar van immigratie is het jaar waarin immigranten zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Uitsplitsing

Selecteer een uitsplitsing die je wilt vergelijken in de migratiejaren. Bij de uitsplitsing nationaliteit kun je onder de grafiek nationaliteiten selecteren. Bij de uitsplitsing doelen/motieven verschijnt hieronder een menu om doelen/motieven te selecteren. Waarna je boven de grafiek een nationaliteit kunt selecteren.
Let op dat je niet te veel opties aanklikt. Dat gaat ten koste van de leesbaarheid van de grafieken.

Filteren

Kies voor welke kenmerken (t.t.v. immgratie) van de populatie je de vergelijking wilt zien. Je kunt bijvoorbeeld selecteren enkel informatie over vrouwen te zien.
Loading...
Loading...

Sociaaleconomische categorie

Deze pagina geeft een overzicht van de belangrijkste inkomstenbron van immigranten in de verschillende jaren na hun komst in Nederland.

In dit dashboard wordt steeds onderscheid gemaakt tussen immigranten met een nationaliteit van de Europese Unie of EFTA (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) en immigranten met een andere nationaliteit. Bij immigranten uit de EU/EFTA is het doel door het CBS bepaald op basis van activiteiten die de immigrant kort voor of na immigratie in Nederland ontplooit. Van de immigranten van buiten de EU/EFTA is het motief gebaseerd op het type verblijfsvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het jaar van immigratie is het jaar waarin immigranten zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP).

Filteren

Kies voor welke migratiejaar, afgeleid migratiedoel/migratiemotief, geslacht en leeftijd (t.t.v. immigratie) je de verdeling van sociaaleconomische categorieën in de jaren na immigratie wilt zien. Dat kan met of zonder immigranten die vertrokken zijn.
Boven de grafieken kun je een nationaliteit selecteren die je wilt zien.
Loading...
Loading...

Vertrokken uit Nederland

Deze pagina geeft een overzicht van het aandeel immigranten dat in de loop der jaren vertrokken is uit Nederland.

In dit dashboard wordt steeds onderscheid gemaakt tussen immigranten met een nationaliteit van een land uit de Europese Unie of EFTA (Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland) en immigranten met een andere nationaliteit. Bij immigranten uit de EU/EFTA is het doel door het CBS bepaald op basis van activiteiten die de immigrant kort voor of na immigratie in Nederland ontplooit. Van de immigranten van buiten de EU/EFTA is het motief gebaseerd op het type verblijfsvergunning van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Het jaar van immigratie is het jaar waarin immigranten zijn ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook de informatie of een persoon vertrokken is uit Nederland is gebaseerd op de BRP.

Filteren

Kies voor welke migratiejaar, afgeleid migratiedoel/migratiemotief, geslacht en leeftijd (t.t.v. immigratie) je het percentage vertrokken immigranten in de jaren na immigratie wilt zien.
Boven de grafieken kun je meerdere nationaliteiten selecteren die je in de grafiek wilt tonen. Let op dat je hierbij niet te veel opties aanklikt. Dat gaat ten koste van de leesbaarheid van de grafiek.
Loading...
Loading...

Downloads

Via onderstaande knop kan je een jaar van migratie kiezen waarvan je de brondata wil downloaden. Klik na het selecteren van een migratiejaar op download data. De data is ook op StatLine te vinden in tabelvorm. Klik hier voor gegevens over immigranten uit de EU/EFTA en Klik hier voor gegevens over immigranten niet uit de EU/EFTA.


Download Data

Bronnen

Begrippen

Afkortingen