Instructies ontwikkelen en vormgeven dashboard

verie sjabloon: 352.2

CCN

 1. Maak op tijd een afspraak met CCN / Huisstijl en bespreek je dashboard (email: CCN-Logistiek@cbs.nl)
 2. Elk dashboard dat wordt gepubliceerd moet besproken zijn met CCN
 3. Zorg dat minimaal twee weken voor publicatie je dashboard klaar is om te testen (en maak hiervoor een afspraak met Mirjam Zengers, Stephan Verschuren of Roelof Waaijman)

Screenshot en homepage foto

 1. plaats in de workdirectory een foto in png-formaat van het dashboard met als naam screenshot.png (kleine letters) en als afmeting 294px (breedte) bij 196px (hoogte). Dit kan je makkelijk doen met het programma paint (formaat wijzigen). Deze foto wordt in de overzichtspagina getoond.
 2. Maak de foto op de homepage niet te groot (pixels), alles wat geladen moet worden kost tijd. Ga uit van 1000 bij 500 pixels. Verklein de foto eventueel middels paint > formaat wijzigen.

Meta file

Voeg meta data over het dashboard toe in de file meta_project.yaml. Deze file kan je in het sjabloon vinden. Met deze info wordt de overzichtspagina verrijkt.

R versie op server

 1. Gebruik R 3.5.2
 2. Maak gebruik van de packages die in global.R staan (andere packages zijn niet beschikbaar op de server)
 3. gebruik cbsdashboard_start als startpunt (hierin zijn reeds vele zaken geregeld, zoals huisstijl)
 4. gebruik cbsdashboard_sjabloon als voorbeeld voor verschillende visualisaties
 5. let erop dat als je bestanden zijn opgeslagen als UTF-8 (de server draait op linux en linux heeft UTF-8 nodig). Dit voorkomt problemen met speciale leestekens

Vormgeving en nette webpagina's

 1. Het is raadzaam om je kort te verdiepen in het opbouwen van webpagina's in rijen en kolommen met Boostrap
  1. De basisbeginselen van het Bootstrap grid-systeem worden o.a. hier helder uitgelegd: https://www.w3schools.com/bootstrap4/bootstrap_grid_system.asp
  2. Bootstrap gebruikt rijen en kolommen. In Shiny maak je deze met de functiones fluidRow() en column().
  3. Maak alleen column()'s in een fluidRow() en andersom. Je maakt dus nooit rijen zonder kolommen er in, en nooit kolommen die niet in een rij staan.
  4. Niet alle content van een pagina hoeft in dit grid te staan. Gebruik alleen rijen en kolommen als je content naast elkaar wilt laten zien (bij grotere schermen)
 2. Volg de indeling van de voorbeeldpagina's in dit template:
  1. Begin met een h2() titel. (Nb.: de h1() is namelijk al gebruikt voor de titel van het hele dashboard, links bovenin de pagina.)
  2. Dan de content in een of meerdere fluidRow()'s, met daarin steeds een of meerdere column()'s.
  3. Geef de column() waar een grafiek in staat de class = 'block' mee, zodat er een wit kader omheen verschijnt.
  4. Heeft een selectiebox voor de gebruiker invloed op alle grafieken op een pagina? Dan moeten ze bovenaan de pagina's.
  5. Heeft een selectiebox invloed op één specifieke grafiek op de pagina? Zet deze dan in de column(), dus in hetzelfde witte kader als de grafiek.
 3. Test je dashboard op verschillende schermformaten, en zeker op een mobiel schermformaat. Dit kun je doen door je browservenster te verkleinen, of door via de 'inspecteer element' functionaliteit van je browser telefoons na te bootsen. Zorg dat alles er altijd goed uit ziet.
 4. Test, indien mogelijk, je dashboard in diverse browsers. Zorg dat alles er altijd goed uit ziet.

Links

Links naar andere pagina's in het dashboard, of naar websites van buiten, worden als knoppen weergegeven. Links naar een Statlinetabel (als bronvermelding) worden als tekstlink weergegeven.

Voorbeeld van een knop naar een externe website.

Voorbeeld van een knop naar een ander pagina/tab in het dashboard.

Voorbeeld van een tekstlink naar statline (bron) naar een ander pagina/tab in het dashboard. Deze link staat in een voetnoot-paragraaf.

Bron: CBS StatLine

Gebruik van Bootstrap-kolommen

Bootstrap werkt met een zgn. 12-kolommensysteem. Dat wil zeggen dat een rij (fluidRow) virtueel in 12 kolommen verdeeld is, en je kunt elke kolom op die manier een breedte geven van 1 t/m 12. Je kunt dus bijvoorbeeld 2 kolommen van 6 breed maken, of 3 kolommen van 4 breed, of 1 kolom van 12 breed. Of je maakt 1 kolom van 4 breed met daarnaast een kolom van 8 breed. Zorg wel dat je altijd per rij op 12 kolommen uit komt.

Het mooie van bootstrap is dat bij een bepaalde schermbreedte het aantal kolommen automatisch wordt teruggebracht. Heb je bijvoorbeeld op een desktop twee kolommen van 6 naast elkaar staan, dan zullen deze op een mobiele telefoon of kleine tablet onder elkaar vallen.

Hieronder enkele voorbeelden:

kolom breedte 6
kolom breedte 6
kolom breedte 4
kolom breedte 4
kolom breedte 4
kolom breedte 4
kolom breedte 8

Bootstrap en Shiny bepalen standaard bij welke schermbreedte het aantal kolommen naast elkaar minder wordt. Je kunt dat eventueel zelf tweaken door classes mee te geven zoals 'col-lg-6' of 'col-md-6'. Lees meer hierover in documentatie van Bootrstrap. Shiny gebruikt standaard de 'col-sm-*'-clases.

Open data

Voorzie opendata van een tijdstempel (bv datum download).

Toegankelijkheid

Het CBS moet, net als andere overheidsinstellingen, haar informatie voor iedereen beschikbaar maken (zie https://www.digitoegankelijk.nl/ ). Een interactief dashboard met visualisaties is helaas niet voor iedereen toegankelijk, maar we zijn verplicht om een goede poging te doen.

Het uitgangspunt is dat alle informatie beschikbaar moet zijn, dus ook voor bijvoorbeeld mensen die niet of niet goed kunnen zien (en hun scherm laten voorlezen), of voor mensen die geen gebruik (kunnen) maken van een muis. Wanneer een bepaalde presentatie van informatie niet voor iedereen toegankelijk is, moeten we een alternatief aanbieden.

Daarnaast kunnen we zorgen voor een zo goed mogelijke structuur van de pagina's, een vormgeving met voldoende contrast, en geen afhankelijkheid van kleuren (i.v.m. kleurenblindheid). Hieronder volgen enkele aanbevelingen.

Structuur en navigatie

 1. Geef navigatie-links een betekenisvolle naam
 2. gebruik een goede structuur van koppen. De titel van het dashboard (linksboven in beeld) is een H1-kop. De titel van een pagina (in dit geval 'Instructies ontwikkelen dashboard' is een H2-kop. Tussenkopjes in de pagina zijn H3-koppen. Daaronder is nog niveau H4 beschikbaar, maar het heeft de voorkeur om niet zo diep te gaan. H5 en H6 zijn niet gestyled.
 3. gebruik duidelijke labels (bijvoorbeeld bij input velden) die beschrijven wat de functie van een element is. Mensen die hun scherm laten voorlezen moeten begrijpen wat iets is. Er staat dus niet iets als 'kies', maar wel 'kies je gemeente'.

Figuren en tabellen

 1. Figuren zijn natuurlijk lastig voor mensen die ze niet kunnen zien. Daarom moeten we een alternatief aanbieden door de data downloadbaar te maken, en deze in tabelvorm aan te bieden.
 2. Zorg daarom dat elke grafiek de opties hc_export(enabled=TRUE) heeft. Dan kan de gebruiker met het menuutje rechtsboven de data downloaden of raadplegen als tabel.
 3. Zorg dat elke tabel betekenisvolle kolomkoppen bevat (maak gebruik van dataframes of tibbles).

Geo-informatie

 1. Maak een toegankelijke kaart of een toegankelijk alternatief. Zie https://www.digitoegankelijk.nl/onderwerpen/geo-informatie

Vormgeving en kleur

 1. Wees niet afhankelijk van kleuren (men moet figuren kunnen interpreteren zonder kleuren te moeten onderscheiden)
 2. Zorg voor voldoende contrast (gebruik het cbs kleurenpalet, en kies goed of je daar witte of zwarte tekst op zet. Gebruik onderstaande afbeelding als voorbeeld (zet bijv. geen geel op een witte achtergrond, of zwart op donkerblauw).)
 3. Wees niet afhankelijk van zintuigelijke eigenschappen ('klik op de blauwe driehoek rechtsonder')
Overzicht van kleuren en contrasten

Afbeeldingen, iconen, logo's

 1. zorg dat elk figuur of icoon een alternatieve tekst heeft (zodat slechtzienden de tekst kunnen laten oplezen). Dit kan je doen door een alt-attribuut toe te voegen (alt = 'tekst')
 2. Is het decoratief (bijvoorbeeld een foto), geeft dan een lege alt mee (alt = "")
 3. Combineer afbeeldingen en teksten die naar dezelfde content linken
 4. Gebruik je een afbeelding als hyperlink, gebruik dan een alt-tekst die de link beschrijft
 5. tekst, link naar cbs website

Met gelijke kansen op weg naar werk

Hoe ziet de bijstandspopulatie eruit gedurende het re-integratieproces per regio?

Op deze pagina is het mogelijk om de personen die ergens in 2018 tot de bijstandspopulatie behoren per arbeidsmarktregio te bekijken. Tevens worden de subpopulaties weergegeven die vervolgens gebruik hebben gemaakt van een re-integratievoorziening, aan het werk zijn gegaan (minimaal 1 maand) of die duurzaam aan het werk zijn gegaan (minimaal 6 maanden) ergens in de periode 2018 -2019. Door een achtergrondvariabele te selecteren kan per subpopulatie de verdeling worden bekeken van dit kenmerk. Vergelijking van deze percentages in de vier balken voor een specifieke groep, geeft een indicatie van mogelijke, ongelijke kansen voor die groep. Het tweede figuur toont de personen die met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening aan het werk zijn gegaan. Het derde figuur laat dit zien voor personen die duurzaam aan het werk zijn gegaan.

Kansen in het proces van bijstand naar werk per regio

Loading...

Dit figuur geeft de verdeling naar achtergrondkenmerk weer per fase in het re-integratieproces. De eerste balk betreft de totale bijstandspopulatie in 2018. De andere drie balken zijn subpopulaties van de bijstandspopulatie 2018. De tweede balk geeft personen weer die in 2018 of 2019 gebruik hebben gemaakt van een re-integratievoorziening. De derde balk gaat over personen die in 2018 of 2019 vanuit de bijstand minimaal 1 maand aan het werk zijn gegaan. De vierde balk toont personen die in 2018 of 2019 vanuit de bijstand aan het werk zijn gegaan voor minimaal 6 maanden bij dezelfde werkgever (duurzaam werk). Voor elke populatie wordt de verdeling getoond van de geselecteerde achtergrondvariabele.
Door op de balken te gaan staan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Bijstandspopulatie aan het werk naar regio: met en zonder (voorafgaande) voorziening

Loading...

De bijstandspopulatie die aan het werk is gegaan uit het bovenste figuur wordt hier uitgesplitst naar met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening.
Door op de balken te gaan staan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Bijstandspopulatie duurzaam aan het werk naar regio: met en zonder (voorafgaande) voorziening

Loading...

De bijstandspopulatie die duurzaam aan het werk is gegaan uit het bovenste figuur wordt hier uitgesplitst naar met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening.
Door op de balken te gaan staan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Hoe ziet de bijstandspopulatie er uit gedurende het re-integratieproces?

Deze pagina beschrijft alle personen die ergens in 2018 tot de bijstandspopulatie behoren. Tevens worden populaties weergegeven die vervolgens gebruik hebben gemaakt van een re-integratievoorziening, aan het werk zijn gegaan (minimaal 1 maand) of die duurzaam aan het werk zijn gegaan (minimaal 6 maanden) ergens in de periode 2018 -2019. Door een achtergrondvariabele te selecteren kan per populatie de verdeling worden bekeken van dit kenmerk. Door op de balken te gaan staan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren. Vergelijking van deze verdelingen over de verschillende fasen in het proces voor een specifieke groep, geeft een indicatie van mogelijke, ongelijke kansen voor die groep. Het tweede figuur toont de personen die met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening aan het werk zijn gegaan. Het derde figuur laat dit zien voor personen die duurzaam aan het werk zijn gegaan.

Kansen in het proces van bijstand naar werk

Loading...

Dit figuur geeft de verdeling naar achtergrondkenmerk per fase in het re-integratieproces. De eerste balk betreft de totale bijstandspopulatie in 2018. De andere drie balken zijn subpopulaties van de bijstandspopulatie 2018. De tweede balk geeft personen weer die in 2018 of 2019 gebruik hebben gemaakt van een re-integratievoorziening. De derde balk gaat over personen die in 2018 of 2019 vanuit de bijstand minimaal 1 maand aan het werk zijn gegaan. De vierde balk toont personen die in 2018 of 2019 vanuit de bijstand aan het werk zijn gegaan voor minimaal 6 maanden bij dezelfde werkgever (duurzaam werk). Voor elke populatie wordt de verdeling getoond van de geselecteerde achtergrondvariabele.
Door op de balken te gaan staan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Bijstandspopulatie aan het werk: met en zonder (voorafgaande) voorziening

Loading...

De bijstandspopulatie die aan het werk is gegaan uit het bovenste figuur wordt hier uitgesplitst naar met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening.
Door op de balken te gaan staan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Bijstandspopulatie duurzaam aan het werk: met en zonder (voorafgaande) voorziening

Loading...

De bijstandspopulatie die duurzaam aan het werk is gegaan uit het bovenste figuur wordt hier uitgesplitst naar met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening.
Door op de balken te gaan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Wat zijn de verschillen tussen regio's met betrekking tot het re-integratieproces?

Deze pagina toont voor twee regio's de totale bijstandspopulatie en de populaties die vervolgens gebruik hebben gemaakt van een re-integratievoorziening, aan het werk zijn gegaan (minimaal 1 maand) of die duurzaam aan het werk zijn gegaan (minimaal 6 maanden) ergens in de periode 2018 -2019. Selecteer eerst twee regio's in het vak 'Vergelijk maximaal 2 arbeidsmarktregio's' en selecteer vervolgens een achtergrondvariabele. Door op de balken te gaan staan worden het percentage en het aantal getoond. In het figuur staan de geselecteerde subpopulaties geclusterd onder elkaar zodat de vergelijking gemaakt kan worden tussen de twee geselecteerde arbeidsmarktregio's. Per regio vertonen de balken een patroon dat voor de geselecteerde groep een indicatie van mogelijke, ongelijke kansen laat zien. Door deze patronen van elk van de twee regio's met elkaar te vergelijken, kunnen de kansen voor een specifieke groep in de twee regio's met elkaar vergeleken worden.

Kansen in het proces van bijstand naar werk in twee arbeidsmarktregio's

Loading...

Deze figuur geeft per regio de verdeling naar achtergrondkenmerk per fase in het re-integratieproces. De eerste balk betreft de totale bijstandspopulatie in 2018. De andere drie balken betreffen subpopulaties van de bijstandspopulatie 2018. De tweede balk zijn personen die in 2018 of 2019 gebruik hebben gemaakt van een re-integratievoorziening. De derde balk zijn personen die in 2018 of 2019 vanuit de bijstand minimaal 1 maand aan het werk zijn gegaan. De vierde balk tot slot zijn personen die in 2018 of 2019 vanuit de bijstand aan het werk zijn gegaan voor minimaal 6 maanden bij dezelfde werkgever (duurzaam werk).
Door op de balken te gaan staan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Bijstandspopulatie aan het werk: met en zonder (voorafgaande) voorziening

Loading...

De bijstandspopulatie die aan het werk is gegaan uit het bovenste figuur wordt hier uitgesplitst naar met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening voor de twee geselecteerde arbeidsmarktregio's.
Door op de balken te gaan staan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Bijstandspopulatie duurzaam aan het werk: met en zonder (voorafgaande) voorziening

Loading...

De bijstandspopulatie die duurzaam aan het werk is gegaan uit het bovenste figuur wordt hier uitgesplitst naar met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening voor de twee geselecteerde arbeidsmarktregio's.
Door op de balken te gaan staan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Wat is de situatie per regio met betrekking tot het re-integratieproces?

Deze pagina toont per fase in het re-integratieproces en geselecteerde arbeidsmarktregio's de verdeling van het achtergrondkenmerk. Op deze manier kunnen bepaalde fasen in het re-integratieproces worden vergeleken voor meerdere regio's.

Loading...

Een vergelijking van arbeidsmarktregio's kan gemaakt worden door één of meerdere arbeidsmarktregio's te selecteren.
Door op de balken te gaan staan wordt het percentage en aantal getoond. Door in de legenda te klikken op de gekleurde blokjes, kunnen specifieke groepen geselecteerd worden, waardoor de vergelijking gemakkelijker wordt.

Hoe ziet de mannelijke en vrouwelijke bijstandspopulatie eruit gedurende het re-integratieproces per regio?

Op deze pagina is het mogelijk om de mannen en vrouwen die ergens in 2018 tot de bijstandspopulatie behoren per arbeidsmarktregio te bekijken. Tevens worden de populaties weergegeven die vervolgens gebruik hebben gemaakt van een re-integratievoorziening, aan het werk zijn gegaan (minimaal 1 maand) of die duurzaam aan het werk zijn gegaan (minimaal 6 maanden) ergens in de periode 2018 -2019. Door een achtergrondvariabele te selecteren kan per populatie de verdeling worden bekeken van dit kenmerk voor de mannen en voor vrouwen. Vergelijking van deze percentages in de balken voor een specifieke groep, geeft een indicatie van mogelijke, ongelijke kansen voor die groep. Het tweede figuur toont de mannen en vrouwen die met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening aan het werk zijn gegaan, het derde figuur laat dit zien voor personen die duurzaam aan het werk zijn gegaan.

Kansen in het proces van bijstand naar werk per regio

Loading...

Dit figuur geeft de verdeling van mannen en vrouwen naar achtergrondkenmerk per fase in het re-integratieproces. De eerste twee balken betreffen de totale mannelijke en vrouwelijke bijstandspopulatie in 2018. De andere balken zijn subpopulaties van de bijstandspopulatie 2018. De derde en vierde balk geven de mannen en vrouwen weer die in 2018 of 2019 gebruik hebben gemaakt van een re-integratievoorziening. De vijfde en zesde balk gaan over personen die in 2018 of 2019 vanuit de bijstand minimaal 1 maand aan het werk zijn gegaan. De laatste twee balken tonen de mannen en vrouwen die in 2018 of 2019 vanuit de bijstand aan het werk zijn gegaan voor minimaal 6 maanden bij dezelfde werkgever (duurzaam werk). Voor elke populatie wordt de verdeling getoond van mannen en vrouwen en van de geselecteerde achtergrondvariabele.
Door op de balken te gaan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Bijstandspopulatie aan het werk naar regio: met en zonder voorziening

Loading...

De mannelijke en vrouwelijke bijstandspopulatie die aan het werk is gegaan uit het bovenste figuur wordt hier uitgesplitst naar met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening.
Door op de balken te gaan staan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Bijstandspopulatie duurzaam aan het werk naar regio: met en zonder voorziening

Loading...

De mannelijke en vrouwelijke bijstandspopulatie die duurzaam aan het werk is gegaan uit het bovenste figuur wordt hier uitgesplitst naar met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening.
Door op de balken te gaan staan worden het percentage en het aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Waar wonen personen uit de bijstandspopulatie gedurende het re-integratieproces?

Op deze pagina wordt weergegeven waar personen woonachtig zijn die behoren tot de verschillende subpopulaties en wat de verdeling is van het geselecteerde achtergrondkenmerk. Zo kan bijvoorbeeld bekeken worden in welke regio het aandeel vrouwen relatief hoog of juist laag is, in een bepaalde fase van het re-integratieproces.

Loading...

Het figuur geeft per arbeidsmarktregio het aandeel van een bepaalde subpopulatie. Bijvoorbeeld het aandeel vrouwen in West-Brabant dat vanuit de bijstandspopulatie duurzaam aan het werk is gegaan. Dit kan ook verwoord worden als: van de personen die in West-Brabant vanuit de bijstandspopulatie duurzaam aan het werk zijn gegaan is 43% vrouw. Door op een arbeidsmarktregio te staan wordt het percentage en aantal van de groep die is geselecteerd weergegeven. De kleuren geven per gekozen selectie aan waar het aandeel het grootst is.

Hoe ziet de populatie met een arbeidsbeperking eruit gedurende het re-integratieproces?

Deze pagina beschrijft alle personen die ergens in 2018 waren opgenomen in het landelijk doelgroepregister en tot de gemeentelijke doelgroep behoren. Tevens worden subpopulaties weergegeven die vervolgens gebruik hebben gemaakt van een re-integratievoorziening, aan het werk zijn gegaan (minimaal 1 maand) of die duurzaam aan het werk zijn gegaan (minimaal 6 maanden) ergens in 2018/2019. Door een achtergrondvariabele te selecteren kan per subpopulatie de verdeling worden bekeken van dit kenmerk. Vergelijking van deze verdelingen over de verschillende fasen in het proces voor een specifieke groep, geeft een indicatie van mogelijke, ongelijke kansen voor die groep. Het tweede figuur toont de personen die met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening aan het werk zijn gegaan. Het derde figuur laat dit zien voor personen die duurzaam aan het werk zijn gegaan.

Kansen in het proces naar werk met een arbeidsbeperking

Loading...

Deze figuur geeft de verdeling naar achtergrondkenmerk per fase in het re-integratieproces. De eerste balk betreft alle werkzoekende personen met een arbeidsbeperking die ergens in 2018 waren opgenomen in het landelijk doelgroepregister en tot de gemeentelijke doelgroep behoren. De andere drie balken geven subpopulaties aan. De tweede balk geeft personen weer die in 2018 of 2019 gebruik hebben gemaakt van een re-integratievoorziening. De derde balk gaat over personen die in 2018 of 2019 minimaal 1 maand aan het werk zijn gegaan. De vierde balk tot slot toont personen die in 2018 of 2019 aan het werk zijn gegaan voor minimaal 6 maanden bij dezelfde werkgever (duurzaam werk). Voor elke subpopulatie wordt de verdeling getoond van de geselecteerde achtergrondvariabele.
Door op de balken te gaan staan wordt het percentage en aantal getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Populatie met een arbeidsbeperking aan het werk: met en zonder (voorafgaande) voorziening

Loading...

De subpopulatie die aan het werk is gegaan uit het bovenste figuur wordt hier uitgesplitst naar met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening.
Door op de balken te gaan staan wordt het percentage getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Populatie met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk: met en zonder (voorafgaande) voorziening

Loading...

De subpopulatie die duurzaam aan het werk is gegaan uit het bovenste figuur wordt hier uitgesplitst naar met en zonder (voorafgaande) re-integratievoorziening.
Door op de balken te gaan staan wordt het percentage getoond. In de legenda is het mogelijk om specifieke groepen te selecteren.

Waar wonen de personen met een arbeidsbeperking?

Op deze pagina wordt weergegeven waar personen woonachtig zijn die behoren tot de verschillende subpopulaties en wat de verdeling is van het geselecteerde achtergrondkenmerk. Zo kan bijvoorbeeld bekeken worden in welke regio het aandeel vrouwen met een arbeidsbeperking relatief hoog of juist laag is, in een bepaalde fase van het re-integratieproces.

Loading...

Het figuur geeft per arbeidsmarktregio het aandeel weer van een bepaalde subpopulatie. Bijvoorbeeld het aandeel vrouwen in West-Brabant dat met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk is gegaan. Dit kan ook verwoord worden als: van de personen die in West-Brabant met een arbeidsbeperking duurzaam aan het werk zijn gegaan is 43% vrouw. Door op een arbeidsmarktregio te staan worden het percentage en het aantal van de groep die is geselecteerd weergegeven. De kleuren geven per gekozen selectie aan waar het aandeel het grootst is.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen