Foto spelende kinderen op schoolplein

Energieverbruik van vastgoed in het funderend onderwijs

Logo CBS Logo Kadaster

Visualisaties gaslevering

In de drie figuren is de verdeling van het aantal complexen in het funderend onderwijs, de totale oppervlakte (in duizenden m²) en de totale gaslevering van het openbare net (in duizenden m³) naar onderwijssectoren (basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en een combinatie van verschillende onderwijssectoren) weergegeven.
Een complex bestaat uit één of meerdere verblijfsobjecten die dezelfde gas- en/of elektriciteitsaansluitingen delen. Wanneer een onderwijsobject een energieaansluiting deelt met een opvang- of sportobject, dan worden deze ook gerekend tot het onderwijscomplex (zogenaamde brede school). Zie voor meer informatie de Technische toelichting.
Voorbeeld: De onderwijssector basisonderwijs heeft de meeste complexen (75,3%), de grootste totale oppervlakte (47,7%) en de hoogste totale gaslevering (49,9%).


U kunt zelf de samenstelling van de onderstaande figuur kiezen. Via de filterknoppen onder de figuur kunt u een keuze maken uit de eenheid van de figuur en het kenmerk van het complex.
Door op de onderwijssectoren onder grafiek te klikken kunt u onderwijssectoren aan- en uitzetten.
Voorbeeld: bij de keuze voor de eenheid 'Gaslevering' en kenmerk 'Bouwjaarklasse' is af te lezen dat de totale gaslevering het hoogst is voor complexen in het basisonderwijs met een bouwjaar tussen 1946 en 1978. Als u uw muis beweegt over het staafdiagram ziet u de exacte gaslevering en het aandeel in de totale sector basisonderwijs (42,2%).

Visualisaties elektriciteitslevering

In de drie figuren is de verdeling van het aantal complexen in het funderend onderwijs, de totale oppervlakte (in duizenden m²) en de totale elektriciteitslevering van het openbare net (in duizenden kWh) naar onderwijssectoren (basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en een combinatie van verschillende onderwijssectoren) weergegeven.
Een complex bestaat uit één of meerdere verblijfsobjecten die dezelfde gas- en/of elektriciteitsaansluitingen delen. Wanneer een onderwijsobject een energieaansluiting deelt met een opvang- of sportobject, dan worden deze ook gerekend tot het onderwijscomplex (zogenaamde brede school). Zie voor meer informatie de Technische toelichting.
Voorbeeld: De onderwijssector basisonderwijs heeft de meeste complexen (75,3%) en de grootste totale oppervlakte (47,7%), terwijl het voortgezet onderwijs de hoogste totale elektriciteitslevering heeft (51,1%).


U kunt zelf de samenstelling van de onderstaande figuur kiezen. Via de filterknoppen onder de figuur kunt u een keuze maken uit de eenheid van de figuur en het kenmerk van het complex.
Door op de onderwijssectoren onder grafiek te klikken kunt u onderwijssectoren aan- en uitzetten.
Voorbeeld: bij de keuze voor de eenheid 'Aantal complexen' en kenmerk 'Energielabel' is af te lezen dat het meest voorkomende energielabel in de sector voortgezet onderwijs het label E is. Als u uw muis beweegt over het staafdiagram ziet u het exacte aantal complexen en het aandeel in de totale sector voortgezet onderwijs (46,7%).

Visualisaties kentallen per m²

In onderstaande figuren wordt voor alle gevalideerde complexen (zie Technische toelichting ) kentallen per m² weergegeven. Met een kental kan het energieverbruik van onderwijscomplexen met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken. Omdat de waarden van een kental binnen een groep scheef verdeeld zijn, is als waarde per groep de mediaan genomen.

U kunt zelf de samenstelling van onderstaande figuren kiezen. Via de filterknoppen boven de figuren kunt u een keuze maken voor type kental (gas- of elektriciteitslevering per m²) en type complex. Om onderwijssectoren (basis-, speciaal, of voortgezet onderwijs) toe te voegen, klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen, klikt u op de balk en gebruikt u 'Backspace'.

Een complex bestaat uit één of meerdere verblijfsobjecten die dezelfde gas- en/of elektriciteitsaansluitingen delen. Wanneer een onderwijsobject een energieaansluiting deelt met een opvang- of sportobject, dan worden deze ook gerekend tot het onderwijscomplex (zogenaamde brede school). Zie voor meer informatie de Technische toelichting.

In de eerste figuur kan een vergelijking gemaakt worden tussen bouwjaarklassen. Via de filterknop onder de figuur kan een oppervlakteklasse worden geselecteerd.
In de tweede figuur kan een vergelijking gemaakt worden tussen oppervlakteklassen. Via de filterknop onder de figuur kan een bouwjaarklasse worden geselecteerd.

Visualisatie kentallen per leerling

In onderstaande figuur wordt voor alle gevalideerde complexen met een normale bezettingsgraad (zie Technische toelichting ) kentallen per leerling weergegeven. Met een kental kan het energieverbruik van onderwijscomplexen met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken. Omdat de waarden van een kental binnen een groep scheef verdeeld zijn, is als waarde per groep de mediaan genomen.

U kunt zelf de samenstelling van onderstaande figuren kiezen. Via de filterknop boven de figuur kunt u een keuze maken voor type kental (gas- of elektriciteitslevering per leerling). Om onderwijssectoren (basis- of voortgezet onderwijs) toe te voegen klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen klikt u op de balk en gebruikt u 'Backspace'. Voor de sector speciaal onderwijs zijn er te weinig waarnemingen om betrouwbare cijfers weer te kunnen geven.

Een complex bestaat uit één of meerdere verblijfsobjecten die dezelfde gas- en/of elektriciteitsaansluitingen delen. Wanneer een onderwijsobject een energieaansluiting deelt met een opvang- of sportobject, dan worden deze ook gerekend tot het onderwijscomplex (zogenaamde brede school). Zie voor meer informatie de Technische toelichting.

De kentallen per leerling zijn uitgesplitst naar aantal leerlingen in het complex (leerlingklasse).

Energieverbruik complexen funderend onderwijs

Toelichting

In tabel 1 wordt voor alle complexen in het funderend onderwijs het volgende getoond: de totale gaslevering van het openbare net (in duizenden m³), de totale elektriciteitslevering van het openbare net (in duizenden kWh), de totale oppervlakte (in duizenden m²) en het aantal complexen.

Een complex bestaat uit één of meerdere verblijfsobjecten die dezelfde gas- en/of elektriciteitsaansluitingen delen. Wanneer een onderwijsobject een energieaansluiting deelt met een opvang- of sportobject, dan worden deze ook gerekend tot het onderwijscomplex (zogenaamde brede school). Zie voor meer informatie de Technische toelichting.

Via de filterknoppen kunt u de gewenste eenheid kiezen. Om onderwijssectoren of kenmerken toe te voegen klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen klikt u op de balk en gebruikt u 'Backspace'.

Kentallen per m² complexen funderend onderwijs

Toelichting

In tabel 2 wordt van alle gevalideerde complexen (zie Technische toelichting ) de volgende kentallen per oppervlakteklasse en bouwjaarklasse van complexen weergegeven:

  • Gaslevering van het openbare net per m² gebruiksoppervlakte (in m³/m²);
  • Elektriciteitslevering van het openbare net per m² gebruiksoppervlakte (in kWh/m²).

Met een kental kan het verbruik van complexen met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken. Omdat de waarden van een kental binnen een groep scheef verdeeld zijn, is als waarde per groep de mediaan genomen.
Via de filterknoppen kunt u het gewenste kental, onderwijssector en type complex kiezen.

Een complex bestaat uit één of meerdere verblijfsobjecten die dezelfde gas- en/of elektriciteitsaansluitingen delen. Wanneer een onderwijsobject een energieaansluiting deelt met een opvang- of sportobject, dan worden deze ook gerekend tot het onderwijscomplex (zogenaamde brede school). Zie voor meer informatie de Technische toelichting.

Kentallen per leerling complexen funderend onderwijs

Toelichting

In tabel 3 wordt van alle gevalideerde complexen met een normale bezettingsgraad (zie Technische toelichting ) de volgende kentallen naar aantal leerlingen per complex weergegeven:

  • Gaslevering van het openbare net per leerling (in m³/leerling);
  • Elektriciteitslevering van het openbare net per leerling (in kWh/leerling).

Met een kental kan het verbruik van complexen met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken. Omdat de waarden van een kental binnen een groep scheef verdeeld zijn, is als waarde per groep de mediaan genomen.
Via de filterknop kunt u het gewenste kental kiezen. Om onderwijssectoren (basis- of voortgezet onderwijs) toe te voegen klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen klikt u op de balk en gebruikt u 'Backspace'. Voor de sector speciaal onderwijs zijn er te weinig waarnemingen om betrouwbare cijfers weer te kunnen geven.

Een complex bestaat uit één of meerdere verblijfsobjecten die dezelfde gas- en/of elektriciteitsaansluitingen delen. Wanneer een onderwijsobject een energieaansluiting deelt met een opvang- of sportobject, dan worden deze ook gerekend tot het onderwijscomplex (zogenaamde brede school). Zie voor meer informatie de Technische toelichting.

Eigenaren complexen funderend onderwijs

Toelichting

Tabel 4 bevat percentielen (10%-groepen) van de grootte van eigenaren van complexen in het funderend onderwijs. De grootte van eigenaren is uitgesplitst naar aantal complexen en oppervlakte. De cijfers hebben alleen betrekking op complexen waar een koppeling met een eigenaar mogelijk was (96,5%).
Let op: de samenstelling van de eigenaren binnen een percentiel groep kan per uitsplitsing verschillen. De 10% grootste eigenaren op basis van complexen zijn bijvoorbeeld niet (per se) hetzelfde als de 10% grootste eigenaren op basis van oppervlakte.
Leeswijzer: de eerste regel in de tabel moet als volgt worden gelezen: de 10% grootste eigenaren (met de meeste complexen / het grootste oppervlakte) hebben x% van het totaal aantal complexen / oppervlakte in bezit.
Via de filterknop kunt u de gewenste eenheid kiezen. Om onderwijssectoren toe te voegen klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen klikt u op de balk en gebruik 'Backspace'.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen