Foto winkelstraat

Energieverbruik van retailvastgoed

Logo CBS Logo Kadaster

Visualisaties totaal energieverbruik

In onderstaande figuren wordt het aantal retailobjecten, de gaslevering van het openbare net (in duizenden m³) en de elektriciteitslevering van het openbare net (in duizenden kWh) voor de totale populatie van retailobjecten weergegeven. De eenheid kan gekozen worden via de filterknop boven de figuren. Daarnaast kunt u een keuze maken voor een type retailobject.

Het eerste figuur geeft de resultaten weer op de kaart van Nederland. Onder het figuur kunt u via de filterknop een selectie maken voor één van de volgende regio-indelingen: provincie, COROP of gemeente.

In het tweede figuur wordt een uitsplitsing gemaakt naar winkelvloeroppervlakte (ingedeeld in klassen).

Loading...
Loading...

Visualisaties kentallen per m² gebruiksoppervlakte

In onderstaande figuren wordt voor alle gevalideerde objecten (zie Technische toelichting ) kentallen per m² gebruiksoppervlakte (ingedeeld in klassen) weergegeven. Met een kental kan het energieverbruik van retailobjecten met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken. Aangezien de waarden van een kental binnen een groep scheef verdeeld zijn, is als waarde per groep de mediaan genomen.

U kunt zelf de samenstelling van onderstaande figuren kiezen. Via de filterknoppen boven de figuren kunt u een keuze maken voor type kental (gas- of elektriciteitslevering per m²). Om retailtypen toe te voegen, klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen, klikt u op de balk en gebruikt u 'Backspace'.

In het eerste figuur kan een vergelijking gemaakt worden tussen bouwjaarklassen. Via de filterknop onder het figuur kan een oppervlakteklasse worden geselecteerd.
In het tweede figuur kan een vergelijking gemaakt worden tussen oppervlakteklassen. Via de filterknop onder het figuur kan een bouwjaarklasse worden geselecteerd.

Visualisaties kentallen per m² winkelvloeroppervlakte

In onderstaande figuren wordt voor alle gevalideerde objecten (zie Technische toelichting ) kentallen per m² winkelvloeroppervlakte (ingedeeld in klassen) weergegeven. Met een kental kan het energieverbruik van retailobjecten met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken. Aangezien de waarden van een kental binnen een groep scheef verdeeld zijn, is als waarde per groep de mediaan genomen.

U kunt zelf de samenstelling van onderstaande figuren kiezen. Via de filterknoppen boven de figuren kunt u een keuze maken voor type kental (gas- of elektriciteitslevering per m²). Om retailtypen toe te voegen, klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen, klikt u op de balk en gebruikt u 'Backspace'.

In het eerste figuur kan een vergelijking gemaakt worden tussen bouwjaarklassen. Via de filterknop onder het figuur kan een oppervlakteklasse worden geselecteerd.
In het tweede figuur kan een vergelijking gemaakt worden tussen oppervlakteklassen. Via de filterknop onder het figuur kan een bouwjaarklasse worden geselecteerd.

Totaal energieverbruik

Toelichting

In tabel 1 wordt het aantal retailobjecten, de gaslevering van het openbare net (in duizenden m³), de elektriciteitslevering van het openbare net (in duizenden kWh) en de totale winkelvloeroppervlakte (in duizenden m²) getoond voor de totale populatie van retailobjecten. De totale energielevering bestaat uit (1) daadwerkelijke leveringen voor objecten waar een valide relatie gelegd kon worden tussen retaillocaties, BAG objecten en gas- en elektriciteitsaansluitingen en (2) geschatte leveringen wanneer deze relatie niet valide gelegd kon worden.

Via de filterknoppen kunt u de gewenste eenheid kiezen. Om retailtypen of kenmerken toe te voegen klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen klikt u op de balk en gebruikt u 'Backspace'.

Op deze tabel zijn geheimhoudingsregels toegepast, waardoor sommige cellen als leeg worden weergeven.

Totaal energieverbruik gevalideerde populatie

Toelichting

In tabel 2 wordt alleen de gevalideerde populatie van retailobjecten weergegeven. Hier worden de volgende eenheden getoond: het aantal retailobjecten, de gaslevering van het openbare net (in duizenden m³), de elektriciteitslevering van het openbare net (in duizenden kWh), de winkelvloeroppervlakte (in duizenden m²) en de gebruiksoppervlakte (in duizenden m²).

Via de filterknoppen kunt u de gewenste eenheid kiezen. Om retailsectoren of kenmerken toe te voegen klikt u op de witte balk in de selectieknop. Om deze te verwijderen klikt u op de balk en gebruikt u 'Backspace'.

Op deze tabel zijn geheimhoudingsregels toegepast, waardoor sommige cellen als leeg worden weergeven.

Kentallen per m² gebruiksoppervlakte

Toelichting

In tabel 3 wordt van alle gevalideerde objecten met een gasaansluiting (zie Technische toelichting ) de volgende kentallen per gebruiksoppervlakte (ingedeeld in klassen) en bouwjaarklasse weergegeven:

  • Gaslevering van het openbare net per m² gebruiksoppervlakte (in m³/m²);
  • Elektriciteitslevering van het openbare net per m² gebruiksoppervlakte (in kWh/m²).

Met een kental kan het verbruik van objecten met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken. Aangezien de waarden van een kental binnen een groep scheef verdeeld zijn, is als waarde per groep de mediaan genomen.
Via de filterknoppen kunt u het gewenste kental en type retail kiezen.

Op deze tabel zijn geheimhoudingsregels toegepast, waardoor sommige cellen als leeg worden weergeven.

Kentallen per m² winkelvloeroppervlakte

Toelichting

In tabel 4 wordt van alle gevalideerde objecten met een gasaansluiting (zie Technische toelichting ) de volgende kentallen per winkelvloeroppervlakte (ingedeeld in klassen) en bouwjaarklasse weergegeven:

  • Gaslevering van het openbare net per m² winkelvloeroppervlakte (in m³/m²);
  • Elektriciteitslevering van het openbare net per m² winkelvloeroppervlakte (in kWh/m²).

Met een kental kan het verbruik van objecten met verschillende kenmerken met elkaar worden vergeleken. Aangezien de waarden van een kental binnen een groep scheef verdeeld zijn, is als waarde per groep de mediaan genomen.
Via de filterknoppen kunt u het gewenste kental en type retail kiezen.

Op deze tabel zijn geheimhoudingsregels toegepast, waardoor sommige cellen als leeg worden weergeven.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen