Dashboard Sociale Zekerheid

Bijstandsuitkeringenstatistiek (BUS)

Op deze pagina wordt grafisch het aantal (in- en uitgestroomde) personen met een algemene bijstandsuitkering weergegeven. Deze uitkeringen zijn door gemeenten verstrekt in het kader van de Participatiewet.

Standaard worden in de grafieken gegevens voor heel Nederland weergegeven. In het keuzemenu kunt u ter vergelijking voor verschillende gemeenten of uitsplitsingen kiezen. Wanneer u één gemeente kiest, wordt deze vergeleken met het gemiddelde van de gemeentegrootteklasse van deze gemeente.

Totale in- en uitstroom algemene bijstand

Bijstandsdebiteuren en -fraudestatistiek (BDFS)

Op deze pagina worden grafisch het aantal bijstandsvorderingen en de openstaande bijstandsschuld die gemeenten open hebben staan weergegeven.

Standaard worden in de grafieken gegevens voor heel Nederland weergegeven. In het keuzemenu kunt u ter vergelijking voor verschillende gemeenten of ontstaansgronden kiezen. Wanneer u één gemeente kiest, wordt deze vergeleken met het gemiddelde van de gemeentegrootteklasse van deze gemeente.

Openstaande bijstandsvorderingen

Openstaande bijstandsschuld

Statistiek Re-integratie door Gemeenten (SRG)

Op deze pagina wordt grafisch het aantal voorzieningen weergegeven die zijn ingezet door gemeenten om bijstandsontvangers of andere werkloze werkzoekenden te helpen bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt.

Standaard worden in de grafieken gegevens voor heel Nederland weergegeven. In het keuzemenu kunt u ter vergelijking voor verschillende gemeenten of type voorzieningen kiezen. Wanneer u één gemeente kiest, wordt deze vergeleken met het gemiddelde van de gemeentegrootteklasse van deze gemeente.

Sociale verzekeringen

Op deze pagina wordt grafisch het aantal personen met een werkloosheids- (WW) en arbeidsongeschiktheidsuitkering (AO) weergegeven. De arbeidsongeschiktheid wordt verder uitgesplitst naar WAO-, WGA- en Wajong-uitkeringen.

Standaard worden in de grafieken gegevens voor heel Nederland weergegeven. In het keuzemenu kunt u ter vergelijking voor verschillende gemeenten kiezen. Wanneer u één gemeente kiest, wordt deze vergeleken met het gemiddelde van de gemeentegrootteklasse van deze gemeente.

Werkloosheidsuitkeringen

Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen

Begrippen

A

B

I

M

O

P

R

S

T

U

Bronnen

Afkortingen

Algemeen

Work in progress!

CBS icons