Recht en gebruik Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen, 2017 en 2018

Tabel 1: Kenmerken van huishoudens per doelgroep

In deze tabel is voor huishoudens met minimaal <e9><e9>n persoon vanaf de AOW-leeftijd het gebruik van en recht op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) weergegeven voor januari 2017 en 2018. In de tabel worden daarnaast de kenmerken van deze huishoudens (of het kenmerk van de referentiepersoon) per doelgroep weergegeven. In deze tabel worden, naast absolute aantallen, percentages weergegeven die een procentuele verdeling van de doelgroepen geven over de categorie<eb>n van de kenmerken. Zie de toelichting voor een uitgebreide uitleg bij de tabel.

Tabel 2: Recht en gebruik AIO naar kenmerken van huishoudens

In deze tabel is voor huishoudens met minimaal <e9><e9>n persoon vanaf de AOW-leeftijd het gebruik van en recht op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) weergegeven voor januari 2017 en 2018. In de tabel worden daarnaast de kenmerken van deze huishoudens (of het kenmerk van de referentiepersoon) per doelgroep weergegeven. In deze tabel is te zien wat per categorie van een kenmerk de mate van (potentieel) recht op AIO en de mate van niet-gebruik van AIO is. Zie de toelichting voor een uitgebreide uitleg bij de tabel.

Tabel 3: Recht en gebruik AIO naar kruisingen van (huishoud)kenmerken

In deze tabel is voor huishoudens met minimaal <e9><e9>n persoon vanaf de AOW-leeftijd het gebruik van en recht op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) weergegeven voor januari 2017 en 2018. In de tabel worden daarnaast kruisingen van kenmerken van deze huishoudens (of het kenmerk van de referentiepersoon) per doelgroep weergegeven. In deze tabel is te zien wat per combinatie van kenmerken de mate van (potentieel) recht op AIO en de mate van niet-gebruik van AIO is. Zie de toelichting voor een uitgebreide uitleg bij de tabel.

Recht en gebruik AIO naar regio

In deze figuur is voor huishoudens met minimaal <e9><e9>n persoon vanaf de AOW-leeftijd de mate van gebruik van en recht op de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) naar verschillende soorten regio weergegeven voor januari 2017 en 2018. Zie de toelichting voor een uitgebreide uitleg bij de figuur.

Loading...

Classificatieboom

Met de classificatieboom-analyse is nagegaan welke huishoudens een grotere kans dan gemiddeld hebben op het niet-gebruik van AIO terwijl zij hier potentieel wel recht op hebben. Voor deze analyse is gekeken naar de referentiepersonen van de huishoudens met potentieel recht op AIO in januari 2018. Hierbij is enkel naar particuliere huishoudens (63 900 huishoudens) gekeken en zijn - in tegenstelling tot in de tabellen - institutionele huishoudens (700 huishoudens) buiten beschouwing gelaten. Door het boomdiagram van boven naar beneden te doorlopen zijn profielen (de bladeren van het boomdiagram) voor huishoudens met hogere en lagere percentages niet-gebruik te zien.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Downloads

Download technische toelichting

Download als .pdf

Download methodebeschrijving

Download als .pdf