Betalingsachterstanden bij uitvoeringsorganisaties

Wie hebben er een betalingsachterstand en bij welke organisatie?

Deze pagina beschrijft per uitvoeringsorganisatie de persoons- en huishoudenskenmerken van schuldenaren en de omvang van hun schulden. In de onderstaande invulbalk kun je organisaties selecteren en aangeven om de achtergrondkenmerken in aantallen of percentages te presenteren.
Loading...
Loading...

Wie hebben er een betalingsachterstand en bij meerdere organisaties?

Deze pagina beschrijft voor personen die schulden hebben bij meerdere uitvoeringsorganisaties hun achtergrondkenmerken en de omvang van hun schulden. In de onderstaande invulbalk kun je organisaties selecteren en aangeven om de achtergrondkenmerken in aantallen te tonen of percentages te presenteren. De figuren hebben alleen betrekking op de organisaties in de selectie. Voorbeeld: bij een selectie van DUO en CAK gaan de figuren alleen over personen die bij zowel DUO als het CAK een schuld hebben.
Loading...
Loading...

Welke betalingsachterstanden volgen elkaar op?

Deze tabel geeft de volgorde weer waarin schuldenaren hun schulden bij uitvoeringsorganisaties opbouwen. De organisatie in de eerste kolom is de organisatie waar de schuldenaren als eerst een schuld hebben gekregen, de tweede organisatie in de tweede kolom is de organisatie waar zij daarna een schuld hebben opgebouwd, enzovoorts.

De tabel kan worden weergegeven voor de top 5, top 10, top 20 of alle voorkomende volgordes. In de zoekbalk boven de tabel kan een organisatie opgezocht en geselecteerd worden. De tabel toont daarna alleen de rijen waarin die organisatie voorkomt.
Loading...

Welke organisaties hebben overlappende betalingsachterstanden?

Deze pagina beschrijft uitvoeringsorganisaties met overlappende schuldenaren:
  • De bovenste figuur beschrijft het aantal personen met schulden bij een of meer organisaties. Door met de muis over de balken te bewegen wordt het gemiddelde, de mediaan en de standaard fout weergegeven van de schulden.
  • De onderste figuur toont per organisatie het aantal en aandeel schuldenaren bij andere organisaties.
Loading...
Loading...

Download

Via onderstaande knop kan de data uit het dashboard gedownload worden.


Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Waar wonen de personen met een betalingsachterstand?

Deze pagina beschrijft in welke gemeenten schuldenaren wonen. Door met de cursor over een gemeente te bewegen, toon het dashboard het aantal en aandeel schuldenaren in die gemeente. Inzoomen kan door met de muis een rechthoek te trekken rondom het in te zoomen gebied.
Loading...