Armoedemonitor Kempengemeenten

Wat is het bereik van de gemeentelijke regelingen?

Op deze pagina kan per Kempengemeente bekeken worden wat het bereik is van hun gemeentelijke regelingen. U kunt de twee knoppen onderaan gebruiken om de grafiek aan te passen. Met de eerste knop kunt u de inkomensgrens aanpassen en met de tweede kan een type regeling geselecteerd worden. De grafiek toont vervolgens hoeveel procent van de huishoudens in de geselecteerde inkomensgroep gebruik maken van de geselecteerde regeling.
De inkomensgrenzen zijn ten opzichte van het beleidsmatig sociaal minimum. Bij de langdurige inkomensgrenzen geldt dat het gaat om het inkomen in de afgelopen drie jaar.

Loading...

Waar wonen de mensen met lage inkomens?

Op deze pagina wordt de spreiding getoond van huishoudens met een inkomen tot een bepaalde grens en het gebruik van een gemeentelijke regeling. U kunt de twee knoppen naast de kaart gebruiken om een andere hittekaart te maken. In de eerste knop kunt u de inkomensgrens aanpassen en met de tweede knop kan een regeling geselecteerd worden. De kaart toont vervolgens waar deze huishoudens zich relatief vaak bevinden. De concentraties worden donkerder van kleur naarmate er meer huishoudens aanwezig zijn.
De inkomensgrenzen zijn ten opzichte van het beleidsmatig sociaal minimum. Bij de langdurige inkomensgrenzen geldt dat het gaat om het inkomen in de afgelopen drie jaar.

Loading...

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Verklaring van tekens

Download

Download de gebruikte data in dit dashboard

Downloaden van de gebruikte dataset