Dashboard pilot actuele arbeidsmarktsituatie naar opleidingsachtergrond

Overzicht

Deze pagina geeft een overzicht van de ontwikkelingen voor de banen, uitkeringen en arbeidsdeelname voor 2019 en 2020. Door die drie populaties naast elkaar te zetten kan snel een beeld gevormd worden van hoe het er voor staat.

Kies eerst 'Selecteer kenmerk' en vervolgens een 'Selecteer categorie'. De figuren laten dan de uitkomsten zien voor de geselecteerde uitsplitsing. Indien gewenst kan nog verder ingezoomd worden door een tweede kenmerk en categorie te kiezen.

Let op: niet alle kenmerken zijn beschikbaar voor alle indicatoren. Zo zijn er bijvoorbeeld geen gegevens beschikbaar over 'Moment diploma' voor de indicatoren over arbeidsdeelname en is de bedrijfstak alleen beschikbaar voor de banen en de werkzame beroepsbevolking.

Loading...
Loading...
Loading...

Banen

Deze pagina geeft een overzicht van de ontwikkelingen voor het aantal personen met een baan voor een bepaald kenmerk (bijvoorbeeld leeftijd of studierichting) voor de jaren 2019 en 2020 (t/m november). Op deze manier kunnen de ontwikkelingen van de banen voor bijvoorbeeld de leeftijdscategorieën met elkaar vergeleken worden.

Kies eerst via 'Selecteer uitsplitsing' het kenmerk dat je in de figuur wilt terug zien. Vervolgens kan, indien gewenst, via 'Selecteer kenmerk' en vervolgens 'Selecteer categorie' in twee stappen nog verder ingezoomd worden op de uitkomsten. Bijvoorbeeld de leeftijdscategorieën vergelijken voor mannen uit de provincie Limburg. Als je niet elke uitsplitsing in de figuur terug wilt zien is het mogelijk om onder 'Selecteer uitsplitsingsniveaus' bepaalde uitsplitsingen weg te halen.

Als laatste is er de optie om de jaren in dezelfde of verschillende grafieken te laten zien.

Uitsplitsing

Filter

Loading...

Uitkeringen

Deze pagina geeft een overzicht van de ontwikkelingen voor het aantal personen met een uitkering voor een bepaald kenmerk (bijvoorbeeld leeftijd of studierichting) voor de jaren 2019 en 2020 (voor zover beschikbaar). Op deze manier kunnen de ontwikkelingen van de uitkeringen voor bijvoorbeeld de provincies met elkaar vergeleken worden.

Kies eerst via 'Selecteer uitsplitsing' het kenmerk dat je in de figuur wilt terug zien en daarna het type uitkering via ‘Selecteer uitkeringen’. Vervolgens kan, indien gewenst, via 'Selecteer kenmerk' en vervolgens 'Selecteer categorie' in twee stappen nog verder ingezoomd worden op de uitkomsten. Bijvoorbeeld de leeftijdscategorieën vergelijken voor mannen uit de provincie Limburg. Als je niet elke uitsplitsing in de figuur terug wilt zien is het mogelijk om onder 'Selecteer uitsplitsingsniveaus' bepaalde uitsplitsingen weg te halen.

Als laatste is er de optie om de jaren in dezelfde of verschillende grafieken te laten zien.

Uitsplitsing

Filter

Loading...

Arbeidsdeelname

Deze pagina geeft een overzicht van de ontwikkelingen van de arbeidsdeelname (werkzame beroepsbevolking, werkloze beroepsbevolking en niet-beroepsbevolking) voor een bepaald kenmerk (bijvoorbeeld leeftijd of studierichting) voor de jaren 2019 en 2020. Op deze manier kunnen de ontwikkelingen van de arbeidsdeelname voor bijvoorbeeld de migratieachtergronden met elkaar vergeleken worden.

Kies eerst via 'Selecteer een uitsplitsing' het kenmerk dat je in de figuur wilt terug zien en via 'Selecteer arbeidsdeelname' het type arbeidsdeelname. Vervolgens kan, indien gewenst, via 'Selecteer kenmerk' en vervolgens 'Selecteer categorie' in twee stappen nog verder ingezoomd worden op de uitkomsten. Bijvoorbeeld de studierichtingen vergelijken voor de werkzame mannen. Als je niet elke uitsplitsing in de figuur terug wilt zien is het mogelijk om onder 'Selecteer uitsplitsingsniveau' bepaalde uitsplitsingen weg te halen.

Als laatste is er de optie om de jaren in dezelfde of verschillende grafieken te laten zien en om te kiezen voor aantallen of percentages.

Let op: de cijfers over arbeidsdeelname zijn gebaseerd op een enquête en daarom afgerond op duizendtallen. Houd hier rekening mee bij de interpretatie van de uitkomsten vooral bij veel uitsplitsingen en lage aantallen.

Uitsplitsing

Filter

Loading...

Technische Toelichting

Download technische toelichting

Bronnen

Begrippen

Afkortingen