Foto CBS

Financieringsmonitor 2019

Belangrijkste uitkomsten

Behoefte aan externe financiering neemt af

Van alle ondernemingen in het mkb in de business economy heeft 20 procent behoefte aan nieuwe externe financiering tussen juli 2018 en juli 2019. Daarvan zet 83 procent serieuze stappen om de mogelijkheden te verkennen. Vervolgens besluit 69 procent na oriëntatie ook daadwerkelijk een financieringsaanvraag te doen. Van die aanvragers is 84 procent succesvol. Zij krijgen het aangevraagde bedrag geheel of deels.


Een jaar eerder had nog 24 procent van het mkb in de business economy behoefte aan externe financiering. Deze afname is vooral zichtbaar bij het microbedrijf: van 23 naar 17 procent. Deze groep ziet nu minder kansen op groei en gaat om die reden minder vaak op zoek naar financiering buiten de eigen middelen om die groei te kunnen bekostigen.

Financiering moeilijkst voor startende en innovatieve bedrijven

De slaagkans neemt toe met de bedrijfsomvang. Aanvragen van grotere bedrijven zijn vaker succesvol. In het grootbedrijf krijgt zelfs 98 procent (een deel van) de gezochte financiering. In het microbedrijf is dit 81 procent. De slaagkans neemt ook toe als bedrijven langer bestaan. Bedrijven in de zakelijke dienstverlening en handel, vervoer en horeca zijn juist minder vaak succesvol in hun zoektocht. Na startups (60 procent) blijken innovatieve bedrijven het moeilijkst te financieren. Van hen is 74 procent (deels) succesvol.

Na afwijzing volgt bijna altijd uitleg

Bijna alle bedrijven die een financieringsaanvraag doen en met een afwijzing te maken krijgen, worden geïnformeerd van de motivatie achter die afwijzing. In twee derde van de gevallen heeft de afwijzing te maken met de bedrijfseconomische situatie: het bedrijf heeft onvoldoende zakelijke zekerheden of de financiële kengetallen schieten tekort.


Voor het grootste deel van de afgewezen ondernemingen is die uitleg echter ontoereikend. De uitleg biedt hen geen aanknopingspunten voor een nieuwe aanvraag en slechts 12 procent wordt vervolgens op de mogelijkheden van alternatieven gewezen.

Bank onverminderd belangrijk kanaal

Het belang van non-bancaire financiering neemt steeds verder toe. Toch blijven de banken het voornaamste kanaal voor externe financiering. Sterker nog, bedrijven geven juist vaker aan bancair krediet te overwegen: 70 procent overweegt een banklening tegenover 62 procent een jaar eerder.


Sowieso klopt 80 procent van de bedrijven met een financieringsbehoefte als eerste bij de bank aan om over de mogelijkheden te praten. Deze duidelijke voorkeur voor bancaire financiering komt door de bestaande relatie met de huisbank en simpelweg de bekendheid van dit kanaal.

Slaagkans aanvraag vrouwen en mannen even hoog

Bedrijven van teams met overwegend vrouwelijke ondernemers hebben dezelfde slaagkans als bedrijven met mannelijke ondernemers áls ze uiteindelijk een externe financieringsaanvraag doen. Eerder in de zoektocht vallen ze al wel vaker af. Zij verkennen de mogelijkheden minder vaak en een kleiner aandeel doet daadwerkelijk een aanvraag.


Klik hier om terug naar boven te gaan.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Uitdagingen


Zoektocht financiering

Klik in de onderstaande flow diagram op een knooppunt om resultaten te zien

Bankleningen

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Crowdfunding

Loading...
Loading...

Factoring

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur

Loading...
Loading...

Equipment lease

Loading...
Loading...

Private equity

Loading...
Loading...

Kredietunies

Loading...
Loading...

Direct lending

Loading...
Loading...

MKB beurs

Loading...

Converteerbare leningen en obligaties

Loading...
Loading...

Download

Via onderstaande knoppen kan je specifieke bestanden downloaden