Huizenprijzen in Europees perspectief

De huizenprijsindex per land

In onderstaande figuren wordt de huizenprijsindex per Europees land weergegeven. De eerste figuur toont de huizenprijsindex met, indien beschikbaar, een uitsplitsing naar bestaande woningen en nieuwbouwwoningen. In de tweede figuur wordt de huizenprijsindex vergeleken met enkele andere belangrijke economische indicatoren.

Hieronder kiest u het land of regio dat u wilt bekijken. Tevens kunt u de weergegeven periode in de grafieken aanpassen met behulp van de slider.

Vergelijking van huizenprijsindex over tijd

Onderstaande figuur vergelijkt de huizenprijsindex tussen de verschillende Europese landen. Met behulp van de eerste filterknop kunt u een andere woningsoort kiezen. Om landen aan deze grafiek toe te voegen, klikt u in het tweede filter op de witte balk. Om deze te verwijderen, klikt u op de balk en gebruikt u 'Backspace'. Niet alle landen publiceren voor elke woningsoort een prijsindex.

Vergelijking van prijsontwikkelingen

De meeste Europese landen publiceren elk kwartaal nieuwe cijfers over de prijsontwikkelingen van woningen: zijn de prijzen gestegen of gedaald? In onderstaande figuren kunt u deze ontwikkelingen vergelijken.

De eerste figuur toont een Europese kaart met de prijsontwikkelingen. Met behulp van de eerste drie filterknoppen erboven kunt u de samenstelling ervan wijzigen door een ander kwartaal, woningsoort of referentieperiode te kiezen. De tweede figuur toont dezelfde cijfers, maar dan in grafiekvorm. Om landen aan deze grafiek toe te voegen, klikt u op de witte balk in het vierde filter. Om deze te verwijderen, klikt u op de balk en gebruikt u 'Backspace'.

Verhouding tussen bestaande en nieuwbouwwoningen

Van de landen die een huizenprijsindex publiceren, is ook bekend wat de verdeling is tussen bestaande woningen en nieuwbouwwoningen in de totale woningverkopen. Deze verdeling wordt in onderstaande figuur weergegeven, uitgedrukt als percentage van de totale jaarlijkse verkochte woningwaarde. Er zijn geen gegevens over het Europees gemiddelde beschikbaar.

Met behulp van de eerste filterknop kunt u een andere verslagjaar kiezen. Om landen aan deze grafiek toe te voegen, klikt u op de witte balk in het tweede filter. Om deze te verwijderen, klikt u op de balk en gebruikt u 'Backspace'.

Verdieping van Nederlandse huizenmarkt

Het CBS publiceert naast de huizenprijsindex ook andere woningmarktcijfers over Nederland. Het betreft het aantal verkochte woningen, de gemiddelde verkoopprijs en de totale verkoopwaarde. Deze worden in de onderstaande figuren weergegeven, met een uitsplitsing naar bestaande en nieuwbouwwoningen. De cijfers zijn per kwartaal en per jaar beschikbaar; via de filterknop kunt u kiezen welke u wilt zien.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen