Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft de Financieringsmonitor ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Dit dashboard vat de voornaamste resultaten samen. Er is ook een uitgebreid onderzoeksrapport samengesteld.

De Financieringsmonitor bestaat uit twee onderdelen die ook allebei in dit dashboard terugkomen. Het eerste onderdeel is een verkenning van de vraagzijde van de markt voor financiering. De hele zoektocht naar financiering is in beeld gebracht: van behoefte tot aan uitkomst. De uitkomsten gelden voor het mkb in de business economy, in het jaar dat loopt van juli 2017 tot juli 2018. Het tweede onderdeel is een schets van recente ontwikkelingen op de financieringsmarkt.

Scroll naar beneden voor een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten.

Belangrijkste uitkomsten

Kwart mkb heeft behoefte aan financiering …

Van alle ondernemingen in het mkb in de business economy heeft 24 procent behoefte aan nieuwe externe financiering. Daarvan zet 81 procent serieuze stappen om de mogelijkheden te verkennen. Vervolgens besluit 66 procent na oriëntatie ook daadwerkelijk een financieringsaanvraag te doen. Van die aanvragers is 84 procent succesvol. Zij krijgen het aangevraagde bedrag geheel of deels.

Startups vallen het vaakst uit in dit proces. Meer dan de helft doet na oriëntatie bijvoorbeeld geen aanvraag. Dat kan komen door hun lage slaagkans. Slechts 62 procent van de aanvragen is (deels) succesvol.

… 84 procent van aanvragers krijgt het ook

De slaagkans neemt toe met de bedrijfsomvang. Aanvragen van grotere bedrijven zijn vaker succesvol. In het grootbedrijf krijgt zelfs 99 procent (een deel van) de gezochte financiering. In het microbedrijf is dit slechts 80 procent. De slaagkans is ook hoger voor ondernemingen die al minstens 5 jaar bestaan. Bedrijven in de ICT of de zakelijke dienstverlening zijn juist minder vaak succesvol in hun zoektocht. Financiering van investeringen in personeel worden het vaakst afgewezen.

Slaagkans hoger voor financieel gezond mkb

Niet alleen bedrijfsomvang, maar ook financiële gezondheid hangt samen met de uitkomst van de zoektocht. Bedrijven die de financier meer zekerheden kunnen bieden, krijgen ook vaker (een deel van) het bedrag dat ze zoeken. Ondernemingen die het gezochte bedrag krijgen, hebben meer eigen vermogen. Zij kunnen daarmee beter voldoen aan hun betalingsverplichtingen op lange termijn. Ze hebben ook meer vaste activa. Zo kunnen ze de financier meer onderpand bieden.

Bancaire financiering blijft belangrijkst

Bankleningen en leasing zijn de populairste financieringsvormen. Samen met rekeningcourant is dit bijna driekwart van de verstrekte financiering. Dit zijn allemaal vormen van financiering die door banken aangeboden worden. Banken blijven dan ook het meest gebruikte financieringskanaal. Als bedrijven een financieringsbehoefte hebben en de mogelijkheden gaan verkennen, doet 80 procent dit dan ook (ten minste) bij een bank.

Alternatieven voor bankfinanciering, zoals informele investeerders en crowdfunding, worden wel steeds belangrijker. Vooral kleinere bedrijven in het mkb gebruiken deze financieringsvormen.

Grootste deel mkb financiert intern

Een kwart van het mkb heeft een behoefte aan externe financiering. Dat betekent dat driekwart dat helemaal niet heeft. Daar zitten positieve en negatieve redenen achter.

Een deel van de bedrijven is zelfvoorzienend. Zij financieren met interne middelen: uit bedrijfswinsten of privévermogen van de ondernemer, maar ook met geldstromen vanuit de moedermaatschappij. Een heel ander deel heeft simpelweg geen groei om te financieren of wil onafhankelijk blijven van een externe geldschieter.

Bronnen

Begrippen

Afkortingen

Uitdagingen

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur

Zoektocht financiering

Klik in de onderstaande flow diagram op een knooppunt om resultaten te zien

Bankleningen

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Crowdfunding

Loading...
Loading...

Factoring

Door op een categorie in de legenda te klikken, kan die categorie toegevoegd of weggelaten worden in de figuur

Loading...
Loading...

Equipment lease

Loading...
Loading...

Private equity

Loading...
Loading...

Download

Via onderstaande knoppen kan je specifieke bestanden downloaden