Dashboard Achtergrondcijfers COVID-19

COVID-19 testen en besmettingen naar kenmerken, augustus 2020 tot en met augustus 2021

Het dashboard bevat aan de linkerzijde meerdere tabbladen. Het tabblad Overzicht bevat per Veiligheidsregio een overzicht van de belangrijkste kenmerken. De tabbladen Kaart, Vergelijken categorieën en Ontwikkeling zijn beschikbaar voor het onderzoek over Achtergrondkenmerken en het onderzoek over Afstand tot dichtstbijzijnde testlocatie. Het tabblad Kaart geeft de resultaten per Veiligheidsregio op een kaart.

Het tabblad Vergelijken categorieën biedt de mogelijkheid om interactief Veiligheidsregio's op categorieën van achtergrondkenmerken te vergelijken.

Het tabblad Ontwikkeling laat de ontwikkeling zien van het aantal geteste en niet geteste personen via de GGD, door de tijd.

Sterfte in coronatijd

Vanaf februari 2022 is een tabblad Sterfte in Coronatijd toegevoegd. In dit tabblad zijn overledenen en de verwachte sterfte met betrouwbaarheidsmarges voor de weken van 2020 en 2021 weergegeven. Ook zijn voor de weken van 2020 en 2021 de verwachte sterfte naar leeftijdscategorie, naar doodsoorzaak en naar zorggebruik van de Wet langdurige zorg (Wlz-zorggebruik) weergegeven.


Voor de visualisaties in het thema Sterfte in Coronatijd zijn voorlopige cijfers gebruikt over doodsoorzaken en sterfte zoals deze bekend waren bij het CBS op 20 april 2022. De cijfers zijn hiermee gelijk aan de cijfers in de rapportage Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021 en het Statistische Trends artikel Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021.

Algemeen

In het tabblad Toelichting vindt u een beschrijving van de onderzoeksmethode en aandachtspunten bij het gebruik van de cijfers.

In het tabblad Bronnen vindt u een beschrijving van de gebruikte onderzoeksbronnen.

Het tabblad Download biedt de mogelijkheid om de dataset uit het dashboard te downloaden.

Ontwikkeling bij de GGD geteste personen

Deze pagina geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal via de GGD geteste en niet geteste personen en percentage positief geteste personen via de GGD, naar achtergrondkenmerken. Op dit moment hebben de gegevens betrekking op de periode augustus 2020 tot en met augustus 2021.

Overzicht belangrijkste kenmerken per Veiligheidsregio

Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste kenmerken per Veiligheidsregio. U kunt kiezen voor het aantal via de GGD geteste personen per 100.000 inwoners, het aantal niet geteste personen via de GGD per 100.000 inwoners en het percentage positief geteste personen via de GGD, naar kenmerken.

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

Bij de GGD afgenomen testen op de kaart

Op deze pagina kunt u verschillen tussen Veiligheidsregio's via een kaart bekijken. De gegevens hebben betrekking op de periode augustus 2020 tot en met augustus 2021. U kunt kiezen uit informatie op persoonsniveau en huishoudensniveau. Bij de keuze voor weergave op persoonsniveau is het mogelijk om ook een specifieke periode te laten zien. Voor de informatie op huishoudensniveau is die optie niet beschikbaar. De weergave van de kaart is zo ingesteld dat verschillen tussen regio's maximaal zichtbaar worden. Om die reden verschillen de grenswaarden van categorieën bij verschillende selecties van periode of achtergrondkenmerk.

Loading...

Categorieën van achtergrondkenmerken vergelijken

Deze pagina geeft inzicht in verschillen in categorieën van achtergrondkenmerken van wel en niet bij de GGD geteste personen. Het is ook mogelijk om Veiligheidsregio’s met elkaar te vergelijken en te selecteren op personen of op huishoudens. Bij de keuze voor weergave op persoonsniveau is het mogelijk om ook een specifieke periode te laten zien. Voor de informatie op huishoudensniveau is die optie niet beschikbaar.

Loading...

Afstand tot de dichtstbijzijnde testlocatie op de kaart

Op deze pagina kunt u verschillen met betrekking tot afstand tot de testlocatie tussen Veiligheidsregio's via een kaart bekijken. U kunt kiezen om gegevens weer te geven voor een van de maanden augustus 2020 tot en met januari 2021. De weergave van de kaart is zo ingesteld dat verschillen tussen regio's maximaal zichtbaar worden. Om die reden verschillen de grenswaarden van categorieën bij verschillende selecties van periode of achtergrondkenmerk.

Loading...

Afstand tot de dichtstbijzijnde testlocatie naar categorieën van achtergrondkenmerken

Deze pagina geeft inzicht in verschillen in categorieën van achtergrondkenmerken bij afstand tot de testlocatie van wel en niet geteste personen. U kunt kiezen om gegevens weer te geven voor een van de maanden augustus 2020 tot en met januari 2021. Het is ook mogelijk om Veiligheidsregio’s met elkaar te vergelijken.

Loading...

Ontwikkeling afstand tot de dichtstbijzijnde testlocatie

Deze pagina geeft een overzicht van de ontwikkeling van het aantal via de GGD geteste en niet geteste personen en percentage positief geteste personen via de GGD, naar achtergrondkenmerken en afstand tot de testlocatie. Op dit moment hebben de gegevens betrekking op de periode augustus 2020 tot en met januari 2021.

Sterfte in coronatijd naar leeftijdscategorieën

De sterfte in coronatijd is uitgesplitst naar een aantal leeftijdscategorieën: 0 tot 50 jaar, 50 tot 65 jaar, 65 tot 80 jaar, 80 tot 90 jaar en 90 plussers. In elke figuur zijn de feitelijke sterfte, de verwachte sterfte en de sterfte exclusief COVID-19 opgenomen. De verwachte sterfte is een schatting en gebaseerd op het verloop van de sterfte in de periode 2015 -2019. Naast de leeftijdscategorieën is ook een figuur met de totale sterfte opgenomen.


Voor de visualisaties in het thema Sterfte in Coronatijd zijn voorlopige cijfers gebruikt over doodsoorzaken en sterfte zoals deze bekend waren bij het CBS op 20 april 2022. De cijfers zijn hiermee gelijk aan de cijfers in de rapportage Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021 en het Statistische Trends artikel Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021.

Loading...

Sterfte in coronatijd naar doodsoorzaken

De sterfte in coronatijd is uitgesplitst naar doodsoorzaken: nieuwvormingen, psychische stoornissen en ziekten van het zenuwstelsel en zintuigen, hart- en vaatziekten, ziekten van ademhalingsorganen, overige natuurlijke doodsoorzaken en niet-natuurlijke doodsoorzaken. In elke figuur zijn per doodsoorzaak de feitelijke sterfte, de verwachte sterfte en de sterfte exclusief COVID-19 opgenomen. De verwachte sterfte per doodsoorzaak is een schatting en gebaseerd op het verloop van de sterfte in de periode 2015 -2019. Bij de verwachte sterfte is het betrouwbaarheidsinterval weergegeven. Naast de sterfte aan doodsoorzaken is ook een figuur met de totale sterfte opgenomen.

Voor de visualisaties in het thema Sterfte in Coronatijd zijn voorlopige cijfers gebruikt over doodsoorzaken en sterfte zoals deze bekend waren bij het CBS op 20 april 2022. De cijfers zijn hiermee gelijk aan de cijfers in de rapportage Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021 en het Statistische Trends artikel Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021.

Loading...
Loading...

Sterfte in coronatijd naar Wlz-zorggebruik

De sterfte in coronatijd is uitgesplitst naar overledenen die gebruik maakten van zorg in het kader van de Wet langdurige zorg (Wlz-zorggebruik). In de figuur is de feitelijke sterfte, de verwachte sterfte en de sterfte exclusief COVID-19 opgenomen. De verwachte sterfte onder Wlz-zorggebruikers is een schatting en gebaseerd op het verloop van de sterfte in de periode 2015 -2019. Bij de verwachte sterfte is het betrouwbaarheidsinterval weergegeven.


Voor de visualisaties in het thema Sterfte in Coronatijd zijn voorlopige cijfers gebruikt over doodsoorzaken en sterfte zoals deze bekend waren bij het CBS op 20 april 2022. De cijfers zijn hiermee gelijk aan de cijfers in de rapportage Sterfte en oversterfte in 2020 en 2021 en het Statistische Trends artikel Sterfte, oversterfte en COVID-19-sterfte in 2020 en 2021.

Loading...

Bronnen

Sterftestatistiek
Zie voor meer informatie: Vragen en antwoorden over de sterftecijfers (cbs.nl)

Wet langdurige zorg-gebruik
Zie voor meer informatie: Personen met indicatie naar gebruik Wlz-zorg (cbs.nl)

Begrippen

Afkortingen